CEL

O nas
to rok powstania
Centrum Edukacji Logistycznej
godzin szkoleniowych zrealizowaliśmy dla naszych Klientów
pracowników ukończyło nasze kursy i szkolenia
specjalistów prowadziło dla Was wykłady

Szkolenia otwarte

Prezentowane na naszych stronach programy dadzą Państwu pogląd na temat zakresu merytorycznego naszych szkoleń, prowadzonych przez nas cyklicznie.

Oferujemy Państwu pakiet szkoleń z zakresu szeroko pojętej logistyki, opartych na sprawdzonych w wieloletniej praktyce programach szkoleniowych będących własnością Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, odpowiadających standardom stawianym przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (ELA).

Logistyka – to ta dziedzina wiedzy, która daje przedsiębiorcom skuteczne narzędzia do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. W krajach Unii Europejskiej przedsiębiorstwa stosują zasady logistyki z bardzo dobrym skutkiem od wielu lat. W Polsce tylko znikomy odsetek firm posługuje się zasadami logistyki w zarządzaniu i organizacji pracy. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać się na rynku po zjednoczeniu Polski z Unią Europejską, muszą pilnie szkolić swoje kadry, by podnieść poziom obsługi klienta, a tym samym zwiększyć swą konkurencyjność. Skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej może być tym czynnikiem, który pomoże Państwu, przy wykorzystaniu zasad logistyki, poprawić sytuację Waszej firmy na rynku.

Szkolenia dedykowane

Służymy pomocą w zakresie analizy potrzeb firmy odnośnie szkolenia kadr w dziedzinie logistyki.

Proponujemy przeprowadzenie w Państwa firmie cyklu szkoleń „dedykowanych”, to znaczy zamkniętych, opartych o zmodyfikowane programy dostosowane do potrzeb Państwa firmy. Cena tych szkoleń jest każdorazowo negocjowana ze zleceniodawcą.

Jeśli oczekiwalibyście Państwo pomocy z naszej strony w zakresie analizy potrzeb firmy odnośnie szkolenia Waszych kadr w dziedzinie logistyki, to również służymy pomocą.

Zapewniamy profesjonalną kadrę wykładowców – pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, poznańskich uczelni oraz innych specjalistów dysponujących wiedzą praktyczną i teoretyczną z dziedziny logistyki.

Nasze kursy jako zgodne ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) wspomagają proces uporządkowania i uzupełnienia wiedzy logistycznej do wymaganej na poziomie JUNIOR oraz SENIOR. Certyfikat EJLog i ESLog stanowi potwierdzenie Państwa kwalifikacji w dziedzinie logistyki i honorowany jest we wszystkich krajach Unii. Nadawany jest indywidualnie przez ELA i rejestrowany w Brukseli. Egzaminy przeprowadza Jednostka Certyfikująca przy Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Nasze osiągnięcia

W 2001r. powołaliśmy jedyną w Polsce Wyższą Szkołę Logistyki – trzyletni licencjat. W październiku 2005r. nasza Wyższa Szkoła Logistyki uzyskała pozwolenie z MEN na studia magisterskie.

Całość działalności edukacyjnej prowadzonej przez nas została zauważona i doceniona, co znalazło swój wyraz we wrześniu 2001 r., gdy Unia Wielkopolan przyznała naszej Spółce certyfikat „Wielkopolska Jakość”.

W 2007 roku otrzymaliśmy także Dyplom z rąk Ministra Rozwoju Regionalnego za wzorową realizację projektu europejskiego związanego ze szkoleniami dla MŚP pod tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka.

Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. w Poznaniu utworzone zostało 23 września 1997 roku i działa na podstawie wpisu do KRS nr 0000009547 oraz zaświadczenia Kuratora Oświaty w Poznaniu o wpisie do ewidencji placówek oświatowych nr 114/93 z dnia 01.06.1998r.

Od kwietnia 2010r. posiadamy również wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.30/00138/2010