ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM - POZIOM SENIOR

Kursy - Certyfikat ELA

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM - POZIOM SENIOR

pięć 2-dn. zjazdów, 100h lekcyjnych
edycja marzec - maj 2018

Nowa edycja kursu!

Prowadzona wg nowych procedur certyfikacyjnych ESLog obowiązujących od stycznia 2017 roku.

ESlog - European Senior Logistician jest zaawansowanym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA) potwierdzającym kompetencje zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie logistyką. Kierowany jest do osób odpowiedzialnych za: planowanie, koordynację i kontrolę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz doradztwo logistyczne.

Posiadanie certyfikatu European Senior Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki poprzez przeprowadzenie przewodu certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association).

Certyfikat European Senior Logistician nadawany dożywotnio jest cenionym przez przedsiębiorstwa atutem nie tylko w "grze" o pracę, ale także przy planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

Cena kursu wynosi: 4.400,00 zł + 23% podatek VAT/ 1 osobę
Cena zawiera:
przeprowadzenie zajęć, koszt przygotowania materiałów szkoleniowych z czterech modułów i ich edycji w wersji papierowej, koszt świadectwa ukończenia kursu, przerwy kawowe oraz lunch każdego dnia szkoleniowego.
Cena ta NIE ZAWIERA KOSZTÓW OPŁAT EGZAMINACYJNYCH.1


1Szczegółowy Cennik opłat egzaminacyjnych na poziom SENIOR znajduje się na stronie: https://www.ilim.poznan.pl/oferta/european-senior-logistician-2/esl-ceny-i-terminy-egzaminow-2017.html, obecnie to:
- za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych SENIOR wynosi: 400,00 zł netto + 23 %VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),
- za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 600,00 zł + 23 % VAT.
Koszt procesu certyfikacji dla 1 osoby na poziomie SENIOR obecnie wynosi: 2.600,00 zł netto + 23% VAT (ceny aktualne na dz. 05.01.2018 r.)

Metryczka szkolenia

 • Poznań
 • pięć 2-dn. zjazdów, 100h lekcyjnych
  edycja marzec - maj 2018
 • A: 4400.00 PLN+ 23% VAT

Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. zaprasza na kurs

„ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM – poziom SENIOR”
edycja marzec - maj 2018

wspomagający proces uporządkowania wiedzy logistycznej do wymaganej na poziomie SENIOR, odbywający się w 5 zjazdach weekendowych (sobota, niedziela), każdy zjazd trwający 20 godzin lekcyjnych. Czas trwania kursu wynosi: 100 godzin lekcyjnych.

Zakres kursu obejmuje pięć modułów szkoleniowych zgodnych ze standardami ELA i procedurą certyfikacyjną na poziomie SENIOR obowiązującą od stycznia 2017 r.

W RAMACH KURSU PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE MODUŁY

z obszarów obowiązkowych:
 • Podstawy biznesu / Business Principles 16 godzin lekcyjnych
 • Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych / Supply Chain & Logistics Design 20 godzin lekcyjnych
 • Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji / Demand, Production and Distribution Requirements Planning 16 godzin lekcyjnych
z obszarów obieralnych:
 • Transport / Transportation 16 godzin lekcyjnych
 • Obsługa Klienta / Customer Service 12 godzin lekcyjnych
repetytorium:
2x 10 godzin lekcyjnych
Podstawy Biznesu / Business Principles
moduł obowiązkowy, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Elementy analizy finansowej
 • Przygotowanie biznes planu
 • Zarządzanie cenami w przedsiębiorstwie
 • Strategiczna karta wyników
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie - rola struktur organizacyjnych
 • Wdrażanie strategii
 • Przywództwo w organizacji
 • Umiejętności komunikacyjne w zarządaniu personelem
Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych / Supply Chain & Logistics Design
moduł obowiązkowy, czas trwania: 20 godzin lekcyjnych
 • Doskonalenie procesów łańcucha dostaw:
  • analizowanie łańcucha dostaw za pomocą metody VSM
  • stosowanie technik wyszczuplających w celu identyfikacji możliwych ulepszeń procesowych
  • wymagań wdrożenia szczupłego i zwinnego łańcucha dostaw
  • wdrożenie logistyki zwrotnej
  • modelowanie procesów jako metoda doskonalenia łańcucha dostaw
  • techniki rozwiązywania problemów
  • model "Cost-to-Serve"
  • KPI w łańcuchu dostaw
  • testowanie funkcjonalności oprogramowania
  • wdrażanie programu ciągłego doskonalenia
 • Zarządzanie projektami w łańcuchach dostaw:
  • definiowanie zakresem projektu i zarządzanie nim
  • struktura zespołu projektowego i zarządzanie zespołem projektowym
  • kompetencje osób zarządzających projektami
  • metodyki zarządzania projektami
  • cykl życia projektu
  • stosowanie "phase-gate process" w innowacjach projektowych
  • zarządzanie kosztami projektu
  • zarządzania jakością w projekcie
Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji / Demand, Production and Distribution Requirements Planning
moduł z obszarów obieralnych, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
 • Proces zarządzania popytem
 • Metody prognozowania i zastosowania w praktyce
 • Różnica w planowaniu push/pull
 • Zapasy w planowaniu produkcji
 • Istota zapasu zabezpieczającego i sposób jego wyznaczania
 • Optymalizacja Planowania Zapotrzebowania Dystrybucji (DRP)
 • Cykl życia produktu w zarządzaniu zapasami
 • Analiza struktury zapasu i sposoby eliminacji zapasu nadmiernego
 • Zastosowanie Planowania Sprzedaży i Operacji (S&OP) w łańcuchu dostaw
 • Metody sterowania zapasami jako narzędzie optymalizacji zapasu
 • Zarządzanie Zapasami przez Dostawcę, istota i logika (VMI)
 • Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI) w zarządzaniu zapasami
 • Informatyczne wsparcie zarządzania zapasami (ITS) oraz planowanie popytu (APS)
Transport / Transportation
moduł z obszarów obieralnych, czas trwania : 16 godzin lekcyjnych
 • Działalność przedsiębiorstw transportowych na rynku. Analiza popytu i podaży na zasoby transportowe. Analiza wymagań dotyczących działań i jakości w zakresie transportu.
 • Czynniki środowiskowe w zakresie działalności transportowej. Ocena wpływu czynników środowiskowych na działania w zakresie transportu. Planowanie działań odpowiadających czynnikom środowiskowym.
 • Zasady i techniki zabezpieczania ładunków i wyposażenie środków transportu.
 • Transport międzynarodowy ze szczególnym uwzględnieniem transportu multimodalnego.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu transportem.
 • Identyfikacja i wybór dostawców usług w sektorze TSL.
 • Koszty w transporcie. Opcje finansowania. Ocena kosztów i wartości dodanej.
 • Social responsibility i podstawowe przepisy prawne obowiązujące przy realizacji operacji transportowych.
 • Narzędzia IT i możliwości ich zastosowania w zakresie działań transportowych.
Obsługa Klienta / Customer Service
moduł z obszarów obieralnych, czas trwania : 12 godzin lekcyjnych
 • Etapy procesu zakupu klientów
 • Istota i elementy obsługi klienta
 • Proces obsługi klienta i jego etapy
 • Standaryzacja procesu obsługi klienta
 • Jakość obsługi klienta i możliwość jej pomiaru
 • Wdrażanie polityki obsługi klienta
 • Istota i wykorzystanie systemów CRM
Łącznie kurs obejmuje:
pięć modułów szkoleniowych ( 1x 20h; 3x 16h; 1x 12h) = 80 godzin lekcyjnych
repetytorium ( 2x 10h) = 20 godzin lekcyjnych
Razem: 100 godzin lekcyjnych
ZJAZD DATA TEMAT LICZBA GODZIN
1 10.03.2018 Projektowanie łańcuchów dostaw i rozwiązań logistycznych
Supply Chain & Logistics Design
10
11.03.2018 Projektowanie łańcuchów dostaw i rozwiązań logistycznych c.d.
Supply Chain & Logistics Design
10
2 17.03.2018 Transport
Transportation
10
18.03.2018 Transport c.d.
Transportation
6
Repetytorium 4
3 21.04.2018 Podstawy biznesu
Business Principles
10
22.04.2018 Podstawy biznesu c.d.
Business Principles
6
Obsługa Klienta
Customer Service
4
4 12.05.2018 Obsługa klienta c.d.
Customer Service
8
Popyt, produkcja i planowanie wymagań dystrybucji
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
2
13.05.2018 Popyt, produkcja i planowanie wymagań dystrybucji c.d.
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
10
5 26.05.2018 Popyt, produkcja i planowanie wymagań dystrybucji c.d.
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
4
Repetytorium 6
27.05.2018 Repetytorium c.d. 10
Razem 100

Proces certyfikacji i egzaminy w ramach   Europejskiego  Systemu  Certyfikacji  Logistyków w Polsce prowadzi Jednostka Certyfikująca  w Instytucie Logistyki i Magazynowania, która jest Krajową Organizacją Certyfikującą (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski i prowadzi proces certyfikacji na poziomie SENIOR.
Szczegóły na temat Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków i procedury uzyskania certyfikatu opisano na stronach www.ilim.poznan.pl.

Jednostka Certyfikująca ILiM w Poznaniu jest Krajową Organizacją Certyfikującą (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski. Prowadzi cały proces certyfikacji logistycznej na poziomie Senior oraz jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z egzaminami ESLog, czyli:

 • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na egzaminy,
 • pobieranie opłat za egzaminy,
 • wyznaczanie terminów egzaminów i miejsca ich przeprowadzenia,
 • przeprowadzenie egzaminów,
 • informowanie o wynikach egzaminów, itd.

WAŻNA INFORMACJA!

Jednostka Certyfikująca w Instytucie Logistyki i Magazynowania wyznacza również terminy egzaminów ESLog planowane w 2018 roku, które publikuje na stronie:
http://www.ilim.poznan.pl/oferta/european-senior-logistician-2/esl-ceny-i-terminy-egzaminow-2017.html

Najbliższe terminy egzaminów European Senior Logistician przeprowadzane przez Jednostkę Certyfikującą ILiM odbywać się będą podczas sesji egzaminacyjnej w dniach: 08.04.2018 r.; 15.04.2018 r.; 10.06.2018 r. oraz 17.06.2018 r.

W sprawie procesu certyfikacji i egzaminów ESLog prosimy kontaktować się z Kierownikiem Jednostki Certyfikującej ILiM:
mgr inż. Zbyszko Krojenka – kontakt e-mail: jc@ilim.poznan.pl ; tel: 61 850 49 83 lub 61 850 49 84.


Copyrights © 2017-2018 CEL. Zrealizowane z przez BrandFriend.pl