Zarządzanie transportem

Szkolenia transport i spedycja

Zarządzanie transportem

2-dn. - 16h lekcyjnych

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej kompleksowego zarządzania transportem w firmach produkcyjnych i usługowych. W związku z tym uczestnicy szkolenia poznają elementy składowe systemu transportowego wybranych przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowane zostaną kwestie dotyczące tego w jaki sposób procesy transportowe mogą przyczynić się do lepszego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Dodatkowo omówione także zostaną kwestie związane z planowaniem i projektowanie systemu transportowego firmy. Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi aktami normatywnymi krajowymi i międzynarodowymi, które determinują podejmowane przez niego decyzje i działania transportowe. Całość szkolenia ma za zadanie przedstawić najnowszą wiedzę, bazując na najlepszych przykładach z wybranych przedsiębiorstw.

Metryczka szkolenia

 • 12-13.12.2017
 • 22-23.03.2018
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Transport w systemach logistycznych.
Charakterystyka i wybór transportu w układzie gałęziowym; wybór typu środka transportu.
Sposoby pozyskiwania środków transportu: leasing finansowy i operacyjny.
Wymiana pojazdów, metody przedłużania żywotności środków transportu.
Amortyzacja środków transportu.
Optymalizacja zużycia paliwa; ecodriving.
Kalkulacja obciążenia pojazdu lub zespołu pojazdów; załadunek pojazdu oraz zabezpieczenie ładunku; podatność transportowa ładunków
Koszty / ceny w transporcie:
 • systematyka kosztów transportu;
 • kalkulacja i rachunek kosztów transportu;
 • optymalizacja kosztów transportu;
 • rachunek zysków i strat;
 • kształtowanie cen usług transportowych, proces cenotwórczy usług transportowych, narzędzia oraz czynniki dyferencjacji stawek za fracht; elastyczność cenowa popytu, strategie cenowe.
Bezpieczeństwo ładunku i pojazdu – zapobieganie wypadkom drogowym – czynniki wpływające na powstawanie wypadków.
Otoczenie prawne transportu:
 • Ustawa o transporcie drogowym;
 • Ustawa o czasie pracy kierowców;
 • pozostałe konwencje i umowy podpisane i ratyfikowane przez Polskę (np. CMR, TIR, EKMT, ADR, INCOTERMS 2010, itp.).
Outsourcing w transporcie:
 • outsourcing w strategiach firm;
 • problem MoB: kryteria wyboru rozwiązań transportowych, potencjalne wady / zalety wyboru opcji MoB; ocena umowy z usługodawcą w diagnozie strategicznej outsourcingu logistycznego w obszarze transportu – standardy współpracy.
Logistyka zwrotna.
Jakość w transporcie.
Operacyjne zarządzanie transportem – metody.

Nabyte umiejętności

Słuchacze po opanowaniu treści przekazywanych na szkoleniu będą w stanie wprowadzić szereg zmian w organizacji procesów transportowych we własnej firmie. Dodatkowo zdobędą wiedzę na temat wpływu efektywnej organizacji procesów transportowych na wynik firmy, a także na realizację pozostałych procesów w przedsiębiorstwie. Będą umieli zastosować rachunek kosztów do racjonalizacji działań transportowych a także do odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi. Kolejną umiejętnością będzie rozpoznawanie potrzeb transportowych i odpowiednie dobranie gałęzi oraz środków transportu. Słuchacze po opanowaniu treści przekazywanych na szkoleniu będą także umieli wykorzystywać akty normatywne do planowania, organizowania i realizowania zadań transportowych.

Szkolenie kierowane jest do pracowników działów transportu, logistyki. Osób związanych z planowaniem działań transportowych w firmie.

Polecamy również: