Planowanie produkcji w praktyce

Szkolenia produkcja

Planowanie produkcji w praktyce

1-dn. - 8h lekcyjnych

Cele szkolenia

 • zdobycie umiejętności logicznego przekształcania planów strategicznych na operacyjne,
 • poznanie i praktyczne zastosowanie logiki wyboru modelu planowania produkcji i zaopatrzenia, czyli co wybrać – klasyczne zarządzanie zapasami, logikę MRP, JiT czy TOC?,
 • poznanie praktycznych przykładów harmonogramowania produkcji,
 • odpowiedź na pytanie, jaki powinien być poziom zapasu zabezpieczającego,
 • odpowiedź na pytanie: czy i gdzie stosować logikę push a gdzie pull?

Metryczka szkolenia

 • 02.02.2018
 • Poznań
 • 1-dn. - 8h lekcyjnych
 • A: 0.00 PLN+ 23% VAT
 • B:650.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Definicja klasycznego równania produkcyjnego oraz możliwości jego rozwiązania
 • Czym jest klasyczne równanie produkcji?
 • Dlaczego obecnie dominuje pogląd o wyższości Lean Production nad pozostałymi systemami organizacji produkcji?
 • poznanie praktycznych przykładów harmonogramowania produkcji.
Plan sprzedaży vs Plan produkcji – dwa światy w jednej organizacji!
 • Plany – integracja horyzontalna i wertykalna
 • Podstawowe poziomy planowania produkcji czyli co? z czego? na czym? I w jakiej kolejności?
 • S&OP – zbawienie czy przekleństwo planisty? – case study
Planowanie w logice MRP – Material Requirement Planning – Inventory System for Dependent Demand – dlaczego nie zawsze działa?
 • Idea rozwiązania.
 • Algorytm realizacji funkcji planowania potrzeb materiałowych.
 • Case study
Idea planowania w systemach klasy JIT – Lean Production
 • Podstawowe pojęcia (Muda , Single-piece flow, continuous flow, Kanban)
 • Przesłanki planowania w ramach koncepcji JIT,
 • Case study
Planowania produkcji w ramach TOC (Theory of Constraints)
 • Five Focusing Steps – Metoda 5 Kroków Skupienia
 • Mechanizm Werbel-Bufor-Lina
 • Case study

Nabyte umiejętności

 • Uczestnik nabędzie umiejętności przekształcania planów strategicznych w operacyjne, czyli potrafić będzie przekształcić plan S&OP na MPS i MRP.
 • Uczestnik nabędzie umiejętności posługiwania się rachunkiem kosztowym w planowaniu produkcji,
 • Uczestnik będzie potrafił wykorzystać modele prognostyczne do formowania planów produkcyjnych,
 • Uczestnik zrozumie rolę efektywnego planowania produkcji i zaopatrzenia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw.

Szkolenie kierowane jest do pracowników Działu Planowanie Produkcji

Polecamy również: