Best Practice w zarządzaniu produkcją – czyli jak skutecznie organizować produkcję

Szkolenia produkcja

Best Practice w zarządzaniu produkcją – czyli jak skutecznie organizować produkcję

2-dn. - 16h lekcyjnych

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników ze schematami procesu produkcyjnego oraz metodami planowania i harmonogramowania produkcji – w formie case studies. Przybliżenie wiedzy na temat realizacji zapotrzebowania materiałowego w oparciu o systemy klasy ERP, JiT, JiS itp. Zapoznanie z zasadami planowania zapotrzebowania na zasoby i potencjały oraz sposoby ich wykorzystywania, a także z nowymi koncepcjami zarządzania i organizacji produkcji. Odpowiedź czy lepiej mięć bufor czasu czy zapasy? Dlaczego produkcja nie rozumie sprzedaży i odwrotnie? Określenie modelu transformacji organizacji zmierzającej do doboru właściwego systemu produkcyjnego w dynamicznym środowisku rynkowym.

Metryczka szkolenia

 • 18-19.12.2017
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Definicja klasycznego równania produkcyjnego oraz możliwości jego rozwiązania
 • Czym jest klasyczne równanie produkcji?
 • Czy możemy w obecnych czasach czerpać ze wskazówek prekursorów?
 • Kłopotliwa terminologia planowania produkcji w ramach ERPa –jaka jest różnica między pomylić MTS, ATP, PAB, RCCP, CTP, DTF, PTF, ATP itp.
Geneza systemów planowania i sterowania produkcją – między Europą – Japonią a Stanami Zjednoczonymi
 • Co dało podwaliny dzisiejszych systemów planowania i czy jest nadal aktualne – dyskusja?
 • MRP vs JiT vs TOC – zrozum dlaczego?
Punkt rozdzielający – lepszy bufor czasu czy fizyczny zapas?
 • Istota i umiejscowienie
 • Case study – jak właściwie określić alokację produktu do punktu rozdzielającego czyli dlaczego produkcja nie rozumie sprzedaży i odwrotnie
Klasyczny system zarządzania zapasami w obszarze produkcji – Inventory System for Independent Demand
 • Podstawowa idea optymalizacji – podstawowe klasyczne modele odnawiania zapasu
 • „Sieć decyzyjna” – trade-off
 • Case study – symulacja odnowienia zapasu w magazynie wyrobów gotowych – spróbuj zrozumieć Klienta!
MRP – Material Requirement Planning – Inventory System for Dependent Demand – dlaczego nie zawsze działa?
 • Idea rozwiązania – rozwiązanie konieczne ale nie wystarczające.
 • Algorytm realizacji funkcji planowania potrzeb materiałowych.
 • Case study
Idea oraz podstawowe elementy składowe systemu klasy JIT – Lean Production
 • Podstawowe pojęcie (Muda, Single-piece flow, continuous flow, Kanban, TPM, SMED),
 • Linia u-kształtna realizacja koncepcji Multi-process handing
 • Jak planować w systemie JiT czy JiS – czy rzeczywiście różnica jest diametralna?
TOC – Theory of Constraints w obszarze produkcji
 • Główna idea koncepcji – „Świat kosztów” vs. „Świat przepustowości”
 • Five Focusing Steps – Metoda 5 Kroków Skupienia
 • Mechanizm logistyczny Werbel-Bufor-Lina
 • Analiza VATI – lokalizacja buforów w systemie produkcyjnym
 • Przykład – wykorzystanie narzędzia wnioskowania w optymalizacji oferty asortymentowej
 • Case study – dlaczego nie jest łatwo planować w systemie marzeń?
Który najlepszy? Wybór wiodącego systemu planowania i sterowania produkcją
 • Symulacje przepływu – push – pull – push/pull
 • Analiza porównawcza – omówienie wyników symulacji,
 • Dyskusja

Nabyte umiejętności

Uczestnik potrafi opracować optymalny względem ustalonych poprzednio kryteriów harmonogram oraz przeprowadzić analizę efektywności procesu planowania produkcji. Nabędzie wiedzę na temat zapotrzebowania materiałowego w oparciu o systemy klasy ERP i JiT. Nabędzie również wiedzę o sposobach planowania zapotrzebowania na zasoby i potencjały oraz sposobach ich wykorzystywania, a także o nowych koncepcjach zarządzania i organizacji produkcji. Nabycie lub zwiększenie umiejętność planowania poprzez realizację praktycznych zadań, symulacji i „case studies”.

Szkolene kierowane jest do pracowników działu produkcji, planowania produkcji

Polecamy również: