Metody oceny dostawców

Szkolenia ogólnologistyczne

Metody oceny dostawców

2-dn. - 16h lekcyjnych

Szkolenie zawiera omówienie problematyki zaopatrywania w przedsiębiorstwie, metody analizy rynku zaopatrzenia pod kątem dostępności materiałów i ich oferentów, zastosowania metodyki oceny możliwości rynkowych i dostawców, a także sposoby wykorzystywania właściwych technik negocjacji i prowadzenia rozmów handlowych. Na koniec w postaci Case Study zostanie zaprezentowany sposób kompleksowej oceny i wyboru dostawców określonych materiałów oraz kalkulacji kosztów i efektów tego wyboru.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zagadnień dotyczących metod oceny i zarządzania portfelem dostawców, przy czym dostawca rozumiany jest tu szeroko czyli zarówno jako podmiot dostarczający dobra o różnym stopniu przetworzenia, ale także jako podmiot dostarczający usługi logistyczne.

Metryczka szkolenia

 • 29-30.01.2018
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Wprowadzenie w problematykę zaopatrywania.
 • nauki badające i rozwiązujące zagadnienia związane z zaopatrzeniem,
 • zarys podstawowych pojęć z obszaru zaopatrzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego (strategie zaopatrzenia, rodzaje zakupów, plan zakupów – planowanie a przewidywanie),
 • miejsce i rola zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
Metodyka oceny i wyboru dostawców – analiza ryzyka w dostawach.
 • określenie potrzeb i możliwości odbiorcy,
 • siła przetargowa odbiorcy,
 • analiza strukturalna SWOT,
 • wpływ kosztów na metodykę wyboru dostawców,
 • badanie potrzeb i możliwości dostawcy,
 • siła przetargowa dostawcy (SWOT, pozycjonowanie, portfel dostawców),
 • koszt gromadzenia i utrzymywania zapasów,
 • koncepcje i metody dla fazy realizacji, controllingu i decyzji,
 • obliczanie prawdopodobieństwa wystąpienia zakłóceń we współpracy z potencjalnym dostawcą ze względu na jego lokalizację i inne cechy,
 • weryfikacja jakości działania i współpracy z wybranym dostawcą,
 • analiza ABC/ XYZ, wskaźniki poziomu obsługi klienta (według projektu CEN),
 • system motywacyjny dla dostawców,
 • konflikty kosztów a ich optymalizacja,
 • ECR- koncepcja i jej wpływ na strategie zaopatrzeniowe (tabele punktowe, metody algorytmiczne USK – ustalenia stopnia kooperacji),
 • zjawisko łagodnej siły,
 • bariery wejścia, wyjścia,
 • procesy towarzyszące zaopatrzeniu (kooperacja- szerokość, głębokość, integracja- w pionie, wstecz, w przód, fuzja- metoda interakcyjna kolejnych przybliżeń),
 • rozwiązania ratunkowe,
 • koncepcje i metody ustalenia momentu końca współpracy,
 • cykle życia (produktu, firmy).
Zarys wiadomości o technikach negocjacyjnych.
 • negocjacje inicjacji – zarys technik,
 • negocjacje zakupowe,
 • renegocjacje warunków kooperacji,
 • manie, fetysze, iluzje,
 • ćwiczenie praktyczne.
Warsztaty.
 • zaplanowanie potrzeb materiałowych na podstawie założenia do ćwiczenia, ocena i wybór dostawców wybranych materiałów, obliczenie kosztów zaopatrywania, kalkulacja wpływu ceny surowców na ceny wyrobów gotowych.

Nabyte umiejętności

 • słuchacze po szkoleniu powinni opanować umiejętność tworzenia procedur doboru dostawców między innymi poprzez budowanie różnorakich systemów oceny rankingów,
 • słuchacz otrzymuje wiele cennych informacji jak przeprowadzać audyt na jakie obszary zwracać szczególną uwagę
 • uczestnik wie jak postępować w stosunku do dostawców o różnej sile rynkowej
 • potrafi ocenić koszty wyboru takiego, a nie innego rozwiązania (kandydata)
 • jest w stanie określić pozycję rynkową swojego dostawcy
 • poznaje narzędzia służące dywersyfikacji dostawców.

Szkolenie kierowane jest do pracowników służb zaopatrzenia, controllingu oraz branżystów zajmujących się zakupami i analizami rynku zakupów.

Szkolenie zawiera omówienie problematyki zaopatrywania w przedsiębiorstwie, metody analizy rynku zaopatrzenia pod kątem dostępności materiałów i ich oferentów, zastosowania metodyki oceny możliwości rynkowych i dostawców, a także sposoby wykorzystywania właściwych technik negocjacji i prowadzenia rozmów handlowych. Na koniec w postaci Case Study zostanie zaprezentowany sposób kompleksowej oceny i wyboru dostawców określonych materiałów oraz kalkulacji kosztów i efektów tego wyboru.

Polecamy również: