Informatyka w magazynowaniu

Szkolenia ogólnologistyczne

Informatyka w magazynowaniu

1-dn. - 8h lekcyjnych

Szkolenie odpowiada na pytania:

 • Jak postrzegać typowy proces magazynowania pomimo różnych specyfik i różnych organizacji magazynów?
 • Jak tworzyć w magazynie dane identyfikujące towary takie, aby były one bezbłędnie odczytywane w dalszych ogniwach łańcucha dostaw za magazynem?
 • Jak oznaczać lokacje magazynowe tak, aby można było szybko i bezbłędnie dotrzeć do potrzebnego towaru?
 • Gdzie i w jaki sposób wykorzystywać techniki automatycznej identyfikacji dla usprawnienia funkcjonowania magazynu?
 • Do czego może służyć standardowa etykieta logistyczna i dlaczego jej istotne znaczenie jest coraz bardziej podkreślane?
 • Czy standardowe komunikaty EDI powinny być wymieniane między systemami ERP czy między systemami WMS?
 • Do czego może się przydać elektroniczny katalog towarów i jak może on wesprzeć działalność magazynu w aspekcie przyjęć i wydań towarów?
 • Jak śledzić pochodzenie towarów w łańcuchu dostaw (realizacja unijnego prawa żywieniowego, tzw. „traceability”)?Co robi Świat w dziedzinie nowatorskich technik identyfikacji (RFID)?

Wymagane przygotowanie:

 • nie ma specjalnych wymagań odnośnie wiedzy informatycznej potrzebnej do uczestnictwa w zajęciach,
 • nie ma specjalnych wymagań odnośnie znajomości nowoczesnych technik zarządzania magazynowaniem.

Cele szkolenia:
Pokazanie sposobów: tworzenia danych identyfikujących towary, oznaczenia lokacji magazynowych, wykorzystania technik automatycznej identyfikacji, śledzenia pochodzenia towarów w łańcuchu dostaw.

Metryczka szkolenia

 • 16.01.2018
 • Poznań
 • 1-dn. - 8h lekcyjnych
 • A: 0.00 PLN+ 23% VAT
 • B:650.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Wprowadzenie.
Automatyczna identyfikacja w magazynie.
Zasady doboru i wykorzystywania sprzętu do automatycznej identyfikacji. Omówione i zaprezentowane będą typowe klasy używanego sprzętu i jego współpraca z magazynowym systemem informatycznym.
Reguły oznaczania materiałów wg standardów międzynarodowych.
Rodzaje kodów kreskowych przeznaczonych do bezkonfliktowej wymiany danych między magazynami na bazie globalnego Systemu GS1. Zasady unikalnej numeracji jednostek konsumenckich i logistycznych. Sposoby ich wykorzystywania w systemach informatycznych.
System WMS a system ERP
Analiza porównawcza charakterystycznych dla procesów magazynowania elementów funkcjonalnych systemów informatycznych klasy ERP i WMS. Podział odpowiedzialności za prawidłowość danych w hybrydowym rozwiązaniu informatycznym działającym w przedsiębiorstwie łączącym systemy ERP i WMS w jeden organizm. Charakterystyka najważniejszych cech systemu klasy WMS pod kątem jego zastosowań do logistyki operacyjnej.
Podstawowe narzędzia wymiany danych
Charakterystyka sposobów przekazywania danych logistycznych wymienianych między różnymi magazynami – odległymi ogniwami łańcucha dostaw poprzez EDI i katalogi elektroniczne ułatwiające pozyskiwanie danych o przemieszczanych towarach.
Informatyczne rozwiązania dla „traceability” (śledzenie pochodzenia towarów spożywczych)
Przedstawione zostaną zasady wykorzystywania standardów globalnych dla „traceability” oraz aspekty informatyczne śledzenia żywności w łańcuchach dostaw łącznie z omówieniem procesu wycofania wadliwych produktów z rynku.
Najnowsze trendy w światowych rozwiązaniach identyfikacji
Zaprezentowane zostaną reguły wykorzystywania technik radiowych w automatycznej identyfikacji (RFID – Radio Frequency Identification) na bazie elektronicznego kodu produktu (EPC – Electronic Produkt Code)

Nabyte umiejętności
Uczestnik pozna zasady doboru i wykorzystania sprzętu do automatycznej identyfikacji, wyboru kodów do bezkonfliktowej wymiany danych.

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się logistyką procesów magazynowych kierowników magazynów wyższego i średniego szczebla, personelu magazynowego, osób odpowiedzialnych w firmie za zapasy, również handlowców kupujących i sprzedających produkty. W szkoleniu mogą też brać udział informatycy tworzący oprogramowania magazynowe, studenci kierunków logistycznych oraz wszelki osoby stające przed problemem wyboru odpowiedniego systemu informatycznego dla magazynu.

Polecamy również: