Prawidłowa gospodarka paletami EPAL i EUR

Szkolenia ogólnologistyczne

Prawidłowa gospodarka paletami EPAL i EUR

1-dn. 5h lekcyjnych

Błędy i zaniedbana w gospodarce paletowej kosztują Polskie firmy miliony złotych. To straty, które można ograniczyć! Dowiedz się, jak lepiej zarządzać paletami w swojej firmie, jak unikać typowych błędów, jak ograniczyć ryzyko naruszania prawa i sankcji z tym związanych, jak zwiększyć bezpieczeństwo Twojej organizacji.

Cele szkolenia:
ograniczenie strat generowanych przez błędy i zaniedbania w gospodarce paletowej.

Metryczka szkolenia

 • Poznań
 • 1-dn. 5h lekcyjnych
 • A: 0.00 PLN+ 23% VAT
 • B:450.00 PLN+ 23% VAT

Część teoretyczna

 • Charakterystyka najpopularniejszych i najczęściej występujących w obrocie typów palet (omówienie cech charakterystycznych, oznakowania, itp.)
 • Co to jest paleta EUR, paleta EPAL (źródła definicji, charakterystyka, cechy typowe, Sposób identyfikacji);
 • Najważniejsze wymogi i regulacje oraz zwyczaje rynkowe dotyczące obrotu paletami – dobre praktyki gospodarki paletowej
 • Najczęstsze problemy związane z gospodarką paletami w przedsiębiorstwach (definicja prawidłowych palet EPAL i EUR, omówienie różnic między nimi, omówienie dopuszczalnych uszkodzeń palet oraz uszkodzeń niedopuszczalnych w obrocie;
 • Przedstawienie praktycznego narzędzia – „Kart Oceny Palet” opracowanego przez ECR Polska – nauka identyfikacji, weryfikacji i prawidłowej klasyfikacji palet EPAL i EUR)
 • Omówienie kwestii prawnych (regulacje, występujące ryzyka) związanych z gospodarką paletową.
 • Proponowane praktyczne rozwiązania „problemu podrabianych palet EUR”, wymienności palet, odpisów paletowych.
 • Omówienie pytań, przypadków zgłoszonych przez uczestników, dyskusja i rozwiązywanie problemów.

Część praktyczna

 • Analiza dokumentacji fotograficznej – palety w praktyce
 • Praktyczne ćwiczenia i wskazówki w szybkiej i prawidłowej ocenie i identyfikacji palet naruszających przepisy
 • Podsumowanie i dyskusja

Nabyte umiejętności
prawidłowa identyfikacja palet EPAL, EUR, ocena ich stanu technicznego i używalności, przyswojenie dobrych praktyk gospodarki paletowej, umiejętność oszacowania ukrytych kosztów gospodarki paletowej.

Szkolenie skierowane do kadry menedżerskiej, pracowników operacyjnych z obszarów logistyki, transportu, magazynowania przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, usługowych (w tym operatorów logistycznych).

Polecamy również: