Zarządzanie zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie

Szkolenia ogólnologistyczne

Zarządzanie zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie

2-dn. 16h lekcyjnych

Zaopatrzenie jest pierwszym etapem zarządzania łańcuchem dostaw w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie przepływów materiałowych. Ale to nie zaopatrzenie decyduje co kupić, ile kupić i na kiedy kupić. Służby zaopatrzenia realizują zapotrzebowania materiałowe innych komórek przedsiębiorstwa, więc ich decyzyjność musi sprowadzać się do ustalenia źródeł zakupów, wyboru dostawców, negocjowania warunków zakupu, określania wielkości pojedynczych zamówień i terminów ich realizacji oraz oprzyrządowania dokumentacyjnego zakupów. Służby zaopatrzenia muszą więc na bieżąco aktualizować swoją wiedzę między innymi na temat aktualnego popytu i jego zmienności, uwarunkowań kosztowych zarządzania zapasami, konsekwencji braku zapasu, czy też zmienności rynku zaopatrzenia.

Cel szkolenia:
Pokazanie wpływów otoczenia na zaopatrzenie; omówienie systemów planowania dostaw i systemów wspomagających zaopatrzenie oraz systemów organizacji i zarządzania zaopatrzeniem jak również mierników oceny działalności zaopatrzenia.

Metryczka szkolenia

 • 19-20.04.2018
 • Poznań
 • 2-dn. 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Rynek zaopatrzenia a potrzeby przedsiębiorstwa.
 • otoczenie gospodarcze i czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców i materiałów, ocena warunków rynku zaopatrzenia,
 • sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing),
 • analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców
 • procedury zamówień i sposoby ofertowania
 • negocjacje i zakup
 • uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa
Cele i mierniki działalności zaopatrzenia.
 • cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
 • analiza wyników działań pozyskania i zaopatrzenia (jakość, koszty, czas, organizacja i niezawodność dostaw) i mierniki wykonania działań zaopatrzenia,
 • planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
 • specyfikacja zaopatrzenia w systemie potrzeb materiałowych,

Ćwiczenie praktyczne: opracowanie i obliczanie prognoz zapotrzebowań materiałowych różnymi sposobami i ustalanie wielkości pojedynczej dostawy.
Planowanie dostaw i obsługa procesu zamawiania.
 • proces i procedura składania zamówień do dostawcy
 • kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji
 • realizacja dostaw i operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru) oraz obsługa zwrotów
 • zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, kody kreskowe, EPC (RFID), etykiety logistyczne
 • ocena wyników dostaw i jakości dostawcy, rozwój współpracy z dostawcą

Ćwiczenie praktyczne: analiza błędów i odchyleń w dostawach, kalkulacja wielkości błędów na potrzeby określania zapasów bezpieczeństwa.
Systemy IT wspomagania działalności zaopatrzenia.
 • pozyskania informacji o materiałach i dostawcach – serwisy informacyjne, katalogi elektroniczne
 • systemy gospodarki materiałowej, bazy danych i kartoteki materiałowe
 • systemy IT w planowaniu, sterowaniu i monitorowaniu działań zaopatrzenia, systemy raportowania
 • systemy komunikacji i współpracy z dostawcą, wymiana dokumentów elektronicznych, platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem.
Organizacja i zarządzanie pracą zaopatrzenia.
 • wpływ zaopatrzenia na działalność przedsiębiorstwa, analiza głębokości wpływu zakłóceń
 • analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym
 • organizacja procesowa działań zaopatrzenia
 • system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia
 • analiza potrzeb, efektywność i planowanie zasobów zaopatrzenia
 • analiza kosztów w procesie zaopatrzenia, Analiza Wartości, Teoria Ograniczeń, Lean Manufacturing

Ćwiczenie praktyczne: podejmowanie decyzji zakupowych oraz kalkulacja kosztów realizacji dostaw na podstawie założenia do zajęć.

Nabyte umiejętności
Uczestnik pozna metody prowadzenia analizy działań zaopatrzenia (jakość, koszty, czas, niezawodność), analizy potrzeb, pozyskania informacji o materiałach i dostawcach, zastosowania narzędzi automatycznej identyfikacji.

Szkolenie kierowane jest do planistów potrzeb materiałowych, pracowników działów zakupów oraz osób zajmujących się controllingiem w obszarze zaopatrywania, jak również do ich przełożonych.

Polecamy również: