Controlling logistyki

Szkolenia koszty

Controlling logistyki

2-dn. - 16h lekcyjnych

Cele szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne zastosowanie controllingu w logistyce. Po omówieniu ogólnych zasad jego funkcjonowania przedstawione zostaną narzędzia kontrolne i analityczne służące do oceny działań logistycznych oraz sposoby opracowywania budżetów i ich oceny. Zapoznanie z zasadami organizacji i funkcjonowaniem controllingu operacyjnego logistyki, w zakresie planowania, kontroli, sterowania i sprawozdawczości działalności. Zapoznanie z podstawowymi narzę­dziami informatycznymi stosowanymi w controllingu.

Metryczka szkolenia

 • 09-10.11.2019
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1450.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1150.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Controlling – system zarządczy przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw:
 • istota, cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie,
 • organizacja systemu controllingu w przedsiębiorstwie,
 • zadania controllingu logistyki.
Procesy i systemy w przedsiębiorstwie – obiekt controllingu:
 • analiza procesów i kluczowych wskaźników procesów (Key Process Indicators),
 • system mierników controllingu i zasady ich tworzenia,
 • pojęcie i formuła efektywności oraz jej pomiar,
 • ocena efektywności wykorzystania zasobów,
Koszty w przedsiębiorstwie:
 • kompleksowa analiza kosztów i modele kosztowe,
 • miejsce powstawania kosztów (MPK),
 • kalkulacja kosztów według nośników kosztów,
 • rachunek kosztów działań ( ABC – Activity Based Costing)
Narzędzia controllingu:
 • planowanie i instrumenty controllingu operacyjnego,
 • metodologia „make or buy”,
 • próg rentowności i dźwignia operacyjna,
 • analiza „wąskich gardeł” i miejsc generujących tylko koszty,
 • analiza efektywności i rentowności klienta oraz produktu (Direckt Product Profit – DPP),
Budżetowanie:
 • budżet jako narzędzie zarządzania, funkcje budżetu w przedsiębiorstwie,
 • schemat i harmonogram sporządzania budżetu, częstotliwość i okresy budżetowania,
 • budżetowanie kosztów produktów (usług),
 • budżetowanie kosztów działań,
 • kontrola wykonania budżetu.

Nabyte umiejętności

 • funkcje i zadania controllingu w przedsiębiorstwie,
 • organizację systemu controllingu.
 • nabędzie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi informatycznych stosowanych w con­trollingu.

Szkolenie kierowane jest do pracowników służb controllingu oraz kierowników obszarowych w logistyce. Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne zastosowanie controllingu w logistyce. Po omówieniu ogólnych zasad jego funkcjonowania przedstawione zostaną narzędzia kontrolne i analityczne służące do oceny działań logistycznych oraz sposoby opracowywania budżetów i ich oceny.

Polecamy również: