Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Szkolenia ogólnologistyczne

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

2-dn. - 16h lekcyjnych

Szkolenie pokazuje, jak wielkie znaczenie ma w nowoczesnej firmie dobrze zorganizowany przepływ informacji i jakie korzyści daje firmom, jak ważna jest świadomość granicy opłacalności w logistyce i jak ważna jest świadomość ciągłego przepływu rzeczy i informacji (metodyka „push-pull”), w jaki sposób moja praca wpływa na pracę innych w obszarach logistyki (zapasy a magazyn, zapasy a transport, magazyn a koszty, planowanie produkcji a sprzedaż i zaopatrzenie, sprzedaż a pozostałe działy przedsiębiorstwa).

Omawiane w trakcie zajęć poszczególne problemy wsparte zostaną przykładami i kalkulacjami optymalizacyjnymi oraz przykładami rozwiązań z innych firm.

Cel szkolenia

 • Prezentacja podstaw zarządzania logistycznego w obszarach logistycznych gospodarki magazynowej, gospodarki zapasami oraz organizacji zabezpieczenia logistycznego w otoczeniu produkcji a także ze sposobami optymalizacji kosztów logistycznych w przed­siębiorstwie.
 • Pokazanie wzajemnych zależności i powiązań poszczególnych obszarów w systemie przedsiębiorstwa oraz znaczenia sprawnego systemu informacyjnego dla funkcjonowania poszczególnych obszarów.

Metryczka szkolenia

 • 18-19.01.2018
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Wprowadzenie w problematykę logistyki
1h
 • definicja logistyki, jej historia i kierunki rozwoju,
 • podstawowe zadania logistyki w przedsiębiorstwie,
 • systemy logistyczne przedsiębiorstw,
 • rodzaje decyzji logistycznych,
 • planowanie logistyczne w przedsiębiorstwie.
Obsługa klienta w logistyce
1h
 • miejsce klienta w przedsiębiorstwie, jego wymagania i oczekiwania,
 • zasady opracowywania polityki i strategii obsługi klienta w przedsiębiorstwie,
 • współzależności logistyki i marketingu w obsłudze klienta.
Koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
1h
 • pojęcie i klasyfikacje kosztów,
 • rachunek kosztów w przedsiębiorstwie a koszty logistyki,
 • kryteria podziału i przekroje strukturalne kosztów logistycznych,
 • możliwości redukowania kosztów logistycznych.
Gospodarka zapasami
4h
 • istota, rodzaje i znaczenie zapasów dla przedsiębiorstwa,
 • analiza i prognozowanie popytu w sferze zapasów,
 • elementy zapasów i koszty zapasów,
 • kształtowanie wielkości i struktury zapasów, zastosowanie Ekonomicznej Wielkości Zamówienia i jej wpływ na koszty zapasów,
 • zarządzanie zapasami w sieci,
 • pomiary i ocena zapasów.
Problematyka magazynowania
3h
 • cykl zarządzania magazynem i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych,
 • istota i struktura magazynu oraz kosztów magazynowych,
 • analiza magazynowa,
 • operacje magazynowe,
 • projektowanie przestrzeni magazynowej i dobór wyposażenia,
 • lokalizacja magazynów pojedynczych oraz w sieci,
 • dokumentacja magazynowa,
 • budżetowanie magazynu i controling magazynowy.
Zarządzanie transportem
3h
 • strategia, planowanie i działania operacyjne w transporcie,
 • sposoby realizacji zadań transportowych w przedsiębiorstwie,
 • koszty transportu i granica opłacalności w transporcie,
 • planowanie realizacji zadań transportowych w przedsiębiorstwie,
 • podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne pracy transportowej.
Strategie logistyczne
1h
 • istota i rodzaje strategii logistycznych,
 • możliwości i sfery zastosowań poszczególnych strategii logistycznych,
 • wpływ zastosowania poszczególnych strategii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Model Rachunku Kosztów Działań ABC (Activity Based Costing)
2h
 • istota, etapy i poziomy zastosowania modelu ABC,
 • procedura zastosowania Rachunku Kosztów Działań,
 • ogólny rejestr miejsc powstawania kosztów,
 • pośrednie gromadzenie kosztów,
 • bezpośrednio alokowane wydatki,
 • procesy generujące koszty,
 • obiekty kosztowe,
 • rozliczanie kosztów na procesy i obiekty.

W wyniku realizacji szkolenia Uczestnik powinien

 • umieć znajdować właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w ramach poprawy funkcjonowania gospodarki zapasami, magazynowej oraz organizacji zasilanie produkcji i zagospo­darowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji.
 • potrafić znajdować narzędzia do optymalizacji systemu logistycznego oraz zastosować rachunki kosztowe opisujące system logistyczny.

Szkolenie kierowane jest do osób, które w firmach zajmują się planowaniem i zarządzaniem strategicznym i operacyjnym w zakresie logistyki – (właściciele, prezesi i dyrektorzy, księgowi, pracownicy obszarów kosztowych i controllingu, kierownicy poszczególnych obszarów logistycznych szczebla operacyjnego).

Polecamy również: