Wybrane Zagadnienia ze Spedycji dla Firm Transportowo-Spedycyjnych

Szkolenia transport i spedycja

Wybrane Zagadnienia ze Spedycji dla Firm Transportowo-Spedycyjnych

2-dn. - 16h lekcyjnych

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień związanych z bieżącą działalnością operacyjną w firmach transportowych i spedycyjnych. Jak uniknąć reklamacji i niezadowolenia klientów. Jak sprawnie zarządzać działaniami operacyjnymi w transporcie i spedycji. Jak unikać najczęstszych nieporozumień w kontaktach z klientem.

Metryczka szkolenia

 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Ceny w transporcie i spedycji
 • Rodzaje stawek w poszczególnych gałęziach transportu i spedycji.
 • Kalkulacja stawek.
 • Sposób ofertowania.
 • Stawki w transporcie multimodalnym
Warunki współpracy
 • Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcieOmówienie warunków spedycyjnych (OPWS, FIATA).
 • Prawo przewozowe.
 • Międzynarodowe Konwencje Przewozowe.
 • Prawa i obowiązki stron umowy o transport i spedycję.
Ubezpieczenia w transporcie
 • OC przewoźnika.
 • OC spedytora.
 • Obowiązki przewoźnika i spedytora wynikające z OC.
Postępowanie w przypadku reklamacji
 • Zabezpieczenie się przed roszczeniami klientów.
 • Postępowanie w przypadku szkody transportowej.
 • Dokumentacja szkodowa i reklamacyjna.
 • Obowiązki przewoźnika i spedytora w przypadku szkody transportowej i opóźnienia, szkody ukryte.
Czas pracy kierowców
 • Ustawa o czasie pracy kierowców.
 • Zarządzanie flotą zgodnie z prawem.
Listy Przewozowe i dokumentacja przewozowo-spedycyjna
 • Rola listu przewozowego, rodzaje listów przewozowych.
 • Właściwe wypełnianie listów przewozowych.
 • Dokumenty towarzyszące przewozowi.
 • Papiery wartościowe występujące w transporcie (konosament, potwierdzenie spedytorskie).

Nabyte umiejętności

Podwyższenie kompetencji zawodowych – zdobycie, poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia, co pozwoli na uzyskanie / wypracowanie przez uczestników większej efektywności w wykonywaniu codziennych zadań na różnych szczeblach zarządzania działaniami spedycyjnymi w firmie, w tym kształtowania i doskonalenia umiejętności w relacjach z klientami.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników operacyjnych (spedytorzy, dyspozytorzy) firm transportowo- spedycyjnych, managerów średniego szczebla osób zajmujących się nadzorem nad kierowcami oraz odpowiedzialnymi za wyjaśnianie reklamacji z klientami.

Polecamy również: