Wybrane Zagadnienia ze Spedycji dla Klientów Firm Transportowo-Spedycyjnych

Szkolenia transport i spedycja

Wybrane Zagadnienia ze Spedycji dla Klientów Firm Transportowo-Spedycyjnych

2-dn. - 16h lekcyjnych

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień związanych ze współpracą z firmami transportowo-spedycyjnymi. Jak właściwie wybrać dostawcę usług transportowo-spedycyjnych. Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Jak zabezpieczyć się na wypadek szkód i reklamacji. Czego powinienem a czego mogę oczekiwać podczas współpracy z firmami transportowo-spedycyjnymi.

Metryczka szkolenia

 • 13-14.03.2018
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Ceny w transporcie i spedycji
 • Rodzaje stawek w poszczególnych gałęziach transportu i spedycji.
 • Z jakich firm korzystać transportowych czy spedycyjnych?
 • Oferty firm transportowo-spedycyjnych.
 • Stawki w transporcie multimodalnym
Warunki współpracy
 • Prawa i obowiązki stron wynikające z warunków spedycyjnych (OPWS, FIATA).
 • Prawa i obowiązki stron wynikające z prawa przewozowego i Międzynarodowych Konwencji Transportowych.
 • Umowa przewozu a umowa spedycji.
Ubezpieczenia w transporcie
 • Czy OC Przewoźnika i spedytora chroni nasz ładunek?
 • Czy warto ubezpieczać ładunek – ubezpieczenie cargo?
Postępowanie w przypadku reklamacji
 • Zabezpieczenie roszczeń w stosunku do przewoźnika i spedytora.
 • Obowiązki właściciela ładunku w przypadku szkody transportowej.
 • Dokumentacja szkodowa i reklamacyjna.
 • Obowiązki przewoźnika i spedytora w przypadku szkody transportowej i opóźnienia, szkody ukryte.
 • Jak dochodzić odszkodowania za poniesione straty?
Listy Przewozowe i dokumentacja towarzysząca przewozowi
 • Rola listu przewozowego, rodzaje listów przewozowych.
 • Obowiązki nadawcy, wysyłającego, odbiorcy i odbierającego.
 • Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy.
 • Dokumenty towarzyszące przewozowi.
 • Papiery wartościowe występujące w transporcie (konosament, potwierdzenie spedytorskie).

Nabyte umiejętności

Podwyższenie kompetencji zawodowych – zdobycie, poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia, co pozwoli na uzyskanie / wypracowanie przez uczestników większej efektywności w wykonywaniu codziennych zadań na różnych szczeblach zarządzania transportem w firmie, w tym kształtowania i doskonalenia umiejętności w relacjach z firmami spedycyjnymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów spedycji, ekspedycji, zakupów i zaopatrzenia.

Polecamy również: