Zarządzanie łańcuchem dostaw

Szkolenia ogólnologistyczne

Zarządzanie łańcuchem dostaw

2-dn. - 16h lekcyjnych

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi pionu logistyki, potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania roli i znaczenia procesów logistycznych w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw do klienta. Poszukiwani są menedżerowie, którzy potrafią objąć całokształt procesów koordynujących wzrost wartości dodanej w łańcuchu zaopatrzenia i dystrybucji przedsiębiorstw oraz w ich kooperacji z podmiotami otoczenia rynkowego. Całokształtem działań logistycznych w ramach procesów biznesowych łańcucha dostaw należy tak sterować, by przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, metodami zarządzania przepływem materiałów, metodami oceny funkcjonowania łańcucha z perspektywy operacyjnej i finansowej.

Metryczka szkolenia

 • 27-28.02.2018
 • 28-29.11.2017
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw
??
  Rola i zakres działań składowych w łańcuchu dostaw.
  • podstawowe pojęcia zarządzania logistyką i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • zarządzanie przepływem rzeczowym, informacyjnym i finansowym na poziomie przedsiębiorstwa,
  • współpraca partnerów w łańcuchu dostaw i podstawowe działania w logistyce i łańcuchu dostaw.

  Mapowanie działań w łańcuchu dostaw.
  • model łańcucha dostaw; struktury planowania, sterowania kontroli; model referencyjny procesów łańcucha dostaw SCOR – Supply Chain Operations Reference-model,
  • modelowanie procesów w łańcuchu dostaw.

  Integracja łańcucha dostaw.
  • czynniki integracji łańcucha dostaw,
  • bariery i problemy integracji przedsiębiorstw i sprawnej obsługi przepływów w łańcuchu; analiza przyczyn problemów,
  • wady i zalety łańcuchów dostaw oraz przyczyny i skutki ich złego funkcjonowania.

  Wpływ zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dla klienta.
  • strategie przewagi konkurencyjnej,
  • wpływ zarządzanie łańcuchem dostaw na poziom obsługi klienta – kryteria oceny, czynniki, standardy i mierniki poziomu obsługi klienta.
Konfigurowanie łańcucha dostaw
??
  Łańcuchy dostaw w konfiguracjach MTS, ATO, MTO ETO.
  • czas dostarczania, czas realizacji zamówienia i czasem reakcji,
  • różne kategorie czasu realizacji (pozyskania, produkcji, dystrybucji, dostarczenia, zamówienia),
  • konkurencja czasem, kompresja czasu,
  • czynniki wpływu na czas realizacji zamówienia.

  Planowanie lokalizacji w łańcuchu dostaw.
  • metoda środka ciężkości – wariant popytowy, wariant popytowo-podażowy.

  Zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.
  • definiowanie jakości,
  • kompleksowe zarządzanie jakością TQM,
  • cykl PDCA
  • diagram Ishikawy.

  Zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw
  • definiowanie projektu
  • budowa diagramu sieciowego projektu
  • tworzenie harmonogramów realizacji prac projektowych
  • zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu projektami.

Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw
1h
  Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw.
  • cykl planowania, cele biznesowe, cele logistyczne,
  • analiza wyników operacyjnych działania łańcucha – wydajność planowana i rzeczywista, sprawność, poziom wykorzystania zasobów logistycznych,
  • analiza niezawodności działania łańcucha dostaw i jej ocena parametryczna.

  Planowanie sprzedaży i operacji SOP w łańcuchu dostaw.
  • definiowanie planu sprzedaży i operacji,
  • planowanie SOP w wariancie wyrównanym, dostosowawczym, mieszanym.

  Planowanie zapotrzebowania dystrybucji.
  • struktura sieci dystrybucji,
  • metoda DRP.

  Planowanie produkcji.
  • tworzenie głównego harmonogramu produkcji w wariancie na zamówienie, na magazyn, mieszany,
  • bilansowanie zadań i obciążenia zasobów.

  Planowanie potrzeb materiałowych.
  • struktura wyrobu,
  • metoda MRP.

  Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw.
  • struktura zapasu,
  • podstawowe modele zarządzania zapasami,
  • zarządzanie zapasami w warunkach rozproszenia zapasu,
  • mierniki i wskaźniki w obszarze zarządzania zapasami,
  • efekt przyspieszenia (sygnały Forrester’a) i wpływ na łańcuch dostaw; działania redukujące niepewność i ryzyko w łańcuchu dostaw.

Analiza ekonomiczna i wynik finansowy zarządzania łańcuchem dostaw
??
  Wprowadzenie do analizy finansowej.
  • centra przychodów i kosztów,
  • analiza wyniku finansowego,
  • wpływ integracji działań logistyki na przychody ze sprzedaży i koszty.

  Przykładowe analizy finansowe.
  • finansowa analiza wskaźnikowa łańcucha dostaw,
  • próg rentowności,
  • dźwignia operacyjna łańcucha dostaw,
  • model analizy piramidalnej DuPonta zarządzania łańcuchem dostaw,
  • rachunek kosztów działań.

Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
??
  Rola informacji i systemów IT w łańcuchu dostaw
  • potrzeby informacyjne w łańcuchu dostaw,
  • różnice między potrzebami na poszczególnych poziomach organizacyjnych,
  • usprawnienie przepływu informacji w łańcuchu dostaw.

  Systemy elektronicznej wymiany danych w łańcuchu dostaw
  • standardy globalne,
  • elektroniczne platformy współpracy.

Uczestnik pozna:

 • podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania łańcuchem dostaw,
 • podstawowe metody zarządzania przepływem materiałów w łańcuchu dostaw,
 • wskaźniki i mierniki oceny przedsiębiorstw i procesów funkcjonujących w łańcuchu dostaw,
 • rozwiązania IT wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw, dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach, planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa – zarządzających:

 • obsługą klienta,
 • zakupami i zaopatrzeniem,
 • zapasami,
 • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
 • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
 • transportem i spedycją,
 • sprzedażą i dystrybucją,
 • controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Polecamy również: