Praktyczne metody optymalizacji zapasów z zastosowaniem MS Excel

Szkolenia ogólnologistyczne

Praktyczne metody optymalizacji zapasów z zastosowaniem MS Excel

2-dn. - 16h lekcyjnych

Cel szkolenia

 • przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce metody klasyfikacji, prognozowania popytu, uzupełniania zapasów, planowania zakupów,
 • nabycie wiedzy umiejętności optymalizacji procesów w obszarze zaopatrzenia, zakupów,
 • zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy optymalnym poziomie zapasów.

Metody

 • Wykłady,
 • Ćwiczenia,
 • Analiza przypadków,
 • Symulacje obliczeniowe,
 • Ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów,
 • Gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów Wykorzystanie oraz zastosowanie MS Excel w zarządzaniu zapasami (symulacje, case’y obliczeniowe, analiza przypadków).

Metryczka szkolenia

 • 08-09.02.2018
 • 20-21.11.2017
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw – istota, podstawowe zagadnienia.
Podstawowe pojęcia zarządzania zapasami.
Procesowe podejście do zarządzania zapasami.
Klasyfikacja zapasów.
 • metoda Pareto – rożne kombinacje, praktyczne zastosowanie,
 • metoda XYZ, 123, CVA,
 • Zastosowanie MS Excel w klasyfikacji asortymentów.
Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami
 • klasyfikacja kosztów zarządzania zapasami,
 • praktyczne metody określania kosztów gromadzenia oraz utrzymywania zapasów.
Elementy prognozowania sprzedaży
 • etapy procesu prognozowania,
 • zbieranie oraz metody obróbki danych wykorzystywanych do budowy prognozy,
 • zastosowanie metod statystycznych w procesie prognozowania (w tym budowanie modeli prognostycznych z zastosowaniem MS Excel),
 • uwzględnianie w prognozowaniu czynników dodatkowych (marketing, promocje),
 • praktyczne aspekty budowania procesu prognozowania w przedsiębiorstwie (Plan S&OP),
 • zastosowanie CPFR w procesie prognozowania.
Poziom obsługi klienta
 • relacje Trade-Off w łańcuchu dostaw,
 • ustalanie strategii łańcucha dostaw,
 • mierniki oraz sposoby określania poziomu obsługi klienta.
Zapas zabezpieczający
 • zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru,
 • praktyczne aspekty określenie zapasu bezpieczeństwa,
 • zastosowanie MS Excel w szacowaniu zapasów bezpieczeństwa.
Modele systemów uzupełniania zapasów
 • zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru,
 • praktyczne sposoby określenia zapasu bezpieczeństwa,
 • klasyczne metody uzupełniania zapasu oparte na przeglądzie okresowym, zapasie minimalnym,
 • praktyczne aspekty określania zapasów minimalnych i maksymalnych (min-max),
 • zarządzanie buforem w oparciu o Teorię Ograniczeń.
Mierniki oceny zapasów
 • wskaźniki i mierniki oceniające skuteczność zarządzania zapasami (KPI),
 • organizacja procesu raportowania w przedsiębiorstwie,
 • benchmarking wskaźników.
Systemy informatyczne wspierające zarządzanie zapasami oraz prognozowanie
 • Dane niezbędne do rejestrowania w celu skutecznego raportowania zarządzania zapasami,
 • Ocena funkcjonalności systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji o uzupełnianiu zapasów oraz raportowanie,
 • Porównanie systemów ERP vs dedykowane aplikacje wspierające zarządzanie zapasami (wady, zalety, różnice),
 • Przegląd narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie zapasami oraz prognozowanie.

Umiejętności nabyte przez uczestnika:

 • poprawa dostępności towarów i wyrobów gotowych,
 • zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowych
 • zmniejszenie wartości oraz wielkości zapasów
 • poprawa trafności prognoz
 • optymalizacja „portfolio” produktów w przedsiębiorstwie

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej produkcją i dystrybucją wyrobów gotowych wyższego i średniego szczebla, planistów zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów), pracowników działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki.

Polecamy również: