Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw

Szkolenia ogólnologistyczne

Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw

1-dn. - 8h lekcyjnych

Cele szkolenia

 • zdobycie umiejętności zarządzania zapasami w praktyce biznesowej,
 • zapoznanie Uczestników ze sposobami odnawiania zapasów stosowanymi obecnie w przedsiębiorstwach,
 • odpowiedź na pytanie, jaki powinien być poziom zapasu zabezpieczającego i kto powinien go utrzymywać,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki zapasami w sieci dystrybucji,
 • pokazanie narzędzi optymalizacji wielkości dostaw i poziomu zapasów przy ograniczeniach systemowych lub kosztowych.

Metryczka szkolenia

 • 25.01.2018
 • Poznań
 • 1-dn. - 8h lekcyjnych
 • A: 0.00 PLN+ 23% VAT
 • B:650.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami – czyli uporządkujmy warsztat pojęciowy.
 • pojęcie, istota i rodzaje zapasów,
 • zależności kosztowe w zarządzaniu zapasami,
 • punkt rozdziału – czyli gdzie umieścić główne zapasy w łańcuchu dostaw,
 • mierniki oceny gospodarki zapasami.
Gra symulacyjna procesów odnawiania zapasów w łańcuchu dostaw
 • proces odnawiania zapasów w praktyce – czyli dlaczego intuicja nie zawsze jest właściwym rozwiązaniem.
Poziom obsługi klienta – istota oraz praktyczne zastosowanie statystycznej analizy danych.
 • jak mierzyć ryzyko wystąpienia braku zapasu,
 • pewność realizacji popytu w danym czasie – czyli do czego można wykorzystać rozkłady statystyczne,
 • podejście pro-klientowskie w zarządzaniu zapasami,
 • case study.
Zapas zabezpieczający – kluczowy element zarządzania zapasami.
 • związki zapasu bezpieczeństwa z poziomem obsługi klienta oraz rozkładami statystycznymi zapotrzebowania,
 • metody optymalizacji wielkości zapasu bezpieczeństwa – optymalizacja kosztów braku i utrzymania zapasu,
 • case study.
Podstawowe modele systemów zamawiania w praktyce.
 • model oparty na poziomie informacyjnym czyli kiedy zamawiać,
 • przegląd okresowy czyli ile zamawiać,
 • systemy wielowariantowe,
 • case study.

Nabyte umiejętności

 • uczestnik nabędzie umiejętności posługiwania się rachunkiem kosztowym dotyczącym zarządzania zapasami,
 • uczestnik będzie potrafił wykorzystać modele prognostyczne do kształtowania wielkości zapasu,
 • uczestnik zapozna się z technikami planowania optymalnych partii dostaw, narzędziami kształtowania właściwego poziomu i struktury zapasów, sposobami kontroli zapasów i zastosowania technik analitycznych do oceny gospodarki zapasami,
 • uczestnik będzie również potrafił zdiagnozować i ocenić funkcjonowanie gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie oraz będzie potrafił zaproponować usprawnienia tego obszaru.
Pracownicy działu zakupów, zaopatrzenia lub logistyki.

Polecamy również: