Wykorzystanie Excel w zarządzaniu zapasami

Szkolenia ogólnologistyczne

Wykorzystanie Excel w zarządzaniu zapasami

1-dn. - 8h lekcyjnych

Cele szkolenia

 • zdobycie umiejętności zarządzania zapasami w praktyce biznesowej z wykorzystaniem programu Excel,
 • zaimplementowanie algorytmów podstawowych modeli odnawiania zapasów w oprogramowaniu Excel,
 • odpowiedź na pytanie, jaki powinien być poziom zapasu zabezpieczającego i jak go wyznaczyć w praktyce,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki zapasami i jak je mierzyć z wykorzystaniem Excela.

Metryczka szkolenia

 • 15.12.2017
 • 20.03.2018
 • Poznań
 • 1-dn. - 8h lekcyjnych
 • A: 0.00 PLN+ 23% VAT
 • B:650.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami – czyli przypomnijmy sobie podstawowe pojęcia z zarządzania zapasami – warsztat pojęciowy.
 • pojęcie, istota i rodzaje zapasów,
 • zależności kosztowe w zarządzaniu zapasami,
 • zapas zabezpieczający,
 • podstawowe modele uzupełniania zapasów,
 • mierniki oceny gospodarki zapasami.
Wykorzystanie podstawowych funkcji Excel w odnawianiu zapasów, czyli
 • jakie funkcje Excela wykorzystać do obliczenia zapasu zabezpieczającego,
 • jak zbudować modele prognostyczne z wykorzystaniem funkcji Excel,
 • jak zbudować modele odnawiania zapasami w Excelu.
Gra symulacyjna procesów odnawiania zapasów z wykorzystaniem zbudowanego modelu odnawiania zapasów.
 • proces odnawiania zapasów w praktyce – czyli dlaczego intuicja nie zawsze jest właściwym rozwiązaniem.

Uczestnik

 • nabędzie umiejętności posługiwania się rachunkiem kosztowym dotyczącym zarządzania zapasami z wykorzystaniem programu Excel,
 • będzie potrafił zbudować proste modele prognostyczne do kształtowania wielkości zapasu w Excelu,
 • będzie również potrafił zbudować podstawowe modelu odnawiania zapasami w środowisku Excel.
Pracownicy działu zakupów, zaopatrzenia lub logistyki.

Polecamy również: