Zarządzanie procesami logistycznymi

Szkolenia ogólnologistyczne

Zarządzanie procesami logistycznymi

2-dn. - 16h lekcyjnych

Szkolenie prezentuje rolę strategii w planowaniu i realizacji procesów logistycznych, przedstawia przebieg tych procesów, sposoby ich projektowania, odwzorowywania i oceny sprawności. Pokazuje również sposoby i metody kalkulacji niezbędnych potencjałów do realizacji procesó i kierunki poszukiwania optymalnego ich funkcjonowania.

Cele szkolenia:
Zapoznanie z istotą i treścią procesów logistycznych, strategiami jakie nimi rządzą, zasadami i procedurami planowania i wdrażania procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, metodami oceny kosztowej procesów i zadaniami controllingu w tym zakresie, przygotowaniem i wdrożeniem zmian w łańcuchach dostaw przedsiębiorstwa.

Metryczka szkolenia

 • 07-08.11.2017
 • 13-14.02.2018
 • Poznań
 • 2-dn. - 16h lekcyjnych
 • A: 1300.00 PLN+ 23% VAT
 • B:1050.00 PLN+ 23% VAT

Rezerwuj on-line!
Rola strategii w zarządzaniu procesami.
 • procesy w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw,
 • definiowanie i cel procesu,
 • analiza i pomiar procesu,
 • efektywność procesu,
 • określenie macierzy rynków dla produktów,
 • określenie głównych strategii zaopatrzenia i dystrybucji,
 • ustalenie krytycznych czynników sukcesu,
 • modelowanie głównych procesów w pełnym łańcuchu dostaw,
 • analiza istniejących procesów logistycznych.
Uwarunkowania organizacyjne zarządzaniu procesami.
 • budowanie i zmiany struktur organizacyjnych zarządzania procesami,
 • elastyczne kompromisy – proces, struktura organizacyjna i system informatyczny wspomagania zarządzania,,
 • organizacja systemu zarządzania procesami,
 • budowanie kompetencji procesowych.
Mapowanie procesów.
 • określenie portfela procesów i ich celów,
 • dokumentowanie i opis procesu,
 • dokumentowanie procesów – procedury i instrukcje procesów,
 • projektowanie przebiegów (marszrut) procesów i wymaganych zasobów,
 • kompetencje i obowiązki właściciela procesu.
Optymalizacja procesów.
 • definiowanie dysponowanych zasobów i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału,
 • poszukiwanie zakłóceń i braku optymalizacji procesów,
 • definiowanie zmiany na podstawie potrzeb i sygnałów,
 • analiza lokalizacji procesów i zasobów,
 • określenie koncepcji zmian w procesach logistycznych,
 • planowanie zmian w procesach,
 • reinżynieria procesów i wdrażanie zmian,
 • zarządzanie stabilizacją procesów po wprowadzeniu zmian.
Mierniki.
 • kontrola efektywności procesów i zwrotu inwestycji w procesy,
 • definiowanie audytu procesów logistycznych,
 • pomiar efektywności procesów logistycznych,
 • system raportowania procesów.
Warsztaty.
 • opracowanie mapy procesu zaopatrzenia, wytwarzania i dystrybucji na podstawie założenia podanego przez prowadzącego,
 • kalkulacja zasobów niezbędnych do realizacji procesów,
 • kalkulacja kosztów realizacji procesów,
 • analiza zmian i dynamiczne modelowanie procesów.

Uczestnik szkolenia

 • nabędzie umiejętności zastosowania właściwych narzędzi niezbędnych do projektowania, optymalizacji i przebudowy procesów logistycznych w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa,
 • pozna przebieg zmian organizacyjnych i sposoby ich wdrażania w firmie.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się planowaniem procesów logistycznych oraz ich przebudową i reorganizacją.

Polecamy również: