Prognozowanie w logistyce

Szkolenia ogólnologistyczne

Prognozowanie w logistyce

1-dn. - 8h lekcyjnych

Cele szkolenia

 • zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru prognozowania zjawisk w obszarze logistyki,
 • zdobycie umiejętności formowania wybranych modeli prognostycznych z wykorzystaniem programu Excel,
 • zaimplementowanie algorytmów wyboru modelu prognostycznego w oprogramowaniu Excel,
 • odpowiedź na pytanie, jak powinien być zorganizowany proces prognozowania w praktyce,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny procesu planowania i jak je mierzyć z wykorzystaniem Excela,

Metryczka szkolenia

 • Poznań
 • 1-dn. - 8h lekcyjnych
 • A: 0.00 PLN+ 23% VAT
 • B:650.00 PLN+ 23% VAT

Podstawowe pojęcia z obszaru prognozowania – czyli przypomnijmy sobie podstawowe pojęcia z zarządzania zapasami – warsztat pojęciowy.
 • pojęcie, istota prognozowania w logistyce,
 • organizacja prawidłowego procesu prognostycznego,
 • przegląd podstawowych modeli prognozowania (modele oparte na szeregach czasowych, modele ekonometryczne, modele heurystyczne),
 • jak ocenić jakość procesu prognostycznego.
Wykorzystanie podstawowych funkcji Excel w procesie prognozowania, czyli
 • jakie funkcje Excela wykorzystać do wyznaczenia prognoz opartych na szeregach czasowych,
 • jak zbudować modele ekonometryczne w Excelu,
 • jak zbudować algorytm wyboru właściwego modelu prognostycznego w Excelu.
Praktyczne zastosowanie modeli prognostycznych w logistyce.
 • symulacja procesu odnawiania zapasów z zastosowaniem procesu prognozowania.

Uczestnik

 • nabędzie umiejętności posługiwania funkcjami Excel do zbudowania prostych modeli prognostycznych,
 • nabędzie praktycznych umiejętności organizacji procesu prognostycznego w obszarze logistyki,
 • będzie również potrafił zbudować narzędzie do prognozowania popytu w środowisku Excel.
Pracownicy działów planowania, zaopatrzenia lub/i logistyki.

Polecamy również: