Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom Junior

Kursy - Certyfikat ELA

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom Junior

cztery 2-dn. zjazdy, 80h lekcyjnych

Nowa edycja kursu!

Według procedur certyfikacyjnych EJLog obowiązujących od stycznia 2017 roku.

Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) to dokument honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które należą do wspomnianego Stowarzyszenia. Certyfikat jest świadectwem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jego posiadacza w zakresie logistyki na poziomie JUNIOR.

EJlog- European Junior Logistician jest podstawowym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA) potwierdzającym kompetencje zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie logistyką. Kierowany jest do osób podejmujących działania decyzyjne na poziomie operacyjnym (kierownicy „pierwszej linii”).

Uzyskanie certyfikatu EJLog pokazuje pracodawcom ścieżkę zawodową, jaką chce podążać posiadacz certyfikatu, wspiera jego awans zawodowy oraz daje wyróżnienie na rynku pracy.

Cena kursu zawiera: przeprowadzenie zajęć, koszt przygotowania materiałów szkoleniowych z czterech modułów i ich edycji w wersji papierowej, koszt świadectwa ukończenia kursu, przerwy kawowe oraz lunch każdego dnia szkoleniowego.
Cena NIE ZAWIERA KOSZTÓW OPŁAT EGZAMINACYJNYCH.1


1Szczegółowy Cennik opłat egzaminacyjnych na poziom JUNIOR znajduje się na stronie: http://www.ilim.poznan.pl/oferta/european-junior-logistician/ejl-ceny-i-terminy-egzaminow.html, obecnie to:
- za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych JUNIOR wynosi: 280,00 zł netto + 23 %VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),
- za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 550,00 zł + 23 % VAT.
Koszt procesu certyfikacji dla 1 osoby na poziomie JUNIOR obecnie wynosi: 1.670,00 zł netto + 23% VAT

Metryczka szkolenia

 • Poznań
 • cztery 2-dn. zjazdy, 80h lekcyjnych
 • A: 3500.00 PLN+ 23% VAT

Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. zaprasza na kurs

„ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM – poziom JUNIOR”

jako kurs wspomagający proces uporządkowania wiedzy logistycznej, odbywający się w 4 zjazdach weekendowych (sobota, niedziela), każdy zjazd trwający 20 godzin lekcyjnych. Czas trwania kursu wynosi: 80 godzin lekcyjnych.

Zakres kursu obejmuje cztery moduły szkoleniowe zgodne ze standardami ELA i procedurą certyfikacyjną na poziomie JUNIOR obowiązującą od stycznia 2017 r.

W RAMACH KURSU PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE MODUŁY

z obszarów obowiązkowych:
 • Podstawy biznesu / Business Principles 16 godzin lekcyjnych
 • Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych / Supply Chain & Logistics Design 16 godzin lekcyjnych
z obszarów obieralnych:
 • Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji / Demand, Production and Distribution Requirements Planning 16 godzin lekcyjnych
 • Transport / Transportation 16 godzin lekcyjnych
Repetytorium:
16 godzin lekcyjnych
Podstawy Biznesu / Business Principles
moduł obowiązkowy, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Elementy analizy finansowej
 • Zarządzanie efektywnością i wydajnością
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Podstawy planowania marketingowego
 • Instrumenty strategii marketingowej
Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych / Supply Chain & Logistics Design
moduł obowiązkowy, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
 • Kompromisy w łańcuchu dostaw (ang. trade-off).
 • Łańcuch dostaw i łańcuch wartości.
 • Wpływ zmienności popytu na łańcuch dostaw.
 • Podstawy koncepcji szczupłego zarządzania (ang. Lean Management).
 • Sposoby obliczania całkowitych kosztów łańcucha dostaw.
 • System Zarządzania Jakością.
 • Scenariusze biznesowe.
 • Typy danych i informacji wykorzystanych przez organizacje.
 • Modele referencyjne procesów.
 • Obsługa dokumentacji procesowej.
 • Narzędzia do zarządzania projektami.
Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji / Demand, Production and Distribution Requirements Planning
moduł z obszarów obieralnych, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
 • Obliczanie czasów cykli uzupełniania zapasu w łańcuchach dostaw.
 • Tworzenie i aktualizacja Bill of Materials (BOM), Bill of Labour (BOL).
 • Koncepcja Available to Promise (ATP).
 • Techniki planowania.
 • Przypisanie dostępnych produktów do zamówień klientów.
 • Metody prognozowania popytu.
 • Analiza klasyfikacji asortymentu ABC.
 • Wykorzystanie modeli uzupełniania zapasów.
 • Tworzenie raportów o pokryciu i rotacji zapasów.
 • Raporty wiekowania zapasów.
 • Strategie optymalizacji zapasów.
 • Funkcjonalności systemów informatycznych w obszarze planowania.
Transport / Transportation
moduł z obszarów obieralnych, czas trwania : 16 godzin lekcyjnych
 • Proces realizacji zamówienia – tworzenie dokumentacji transportowej, szacowanie kosztów realizacji zamówienia, określenie warunków dostawy.
 • Harmonogramowanie i planowanie tras.
 • Proces zaopatrzenia w transporcie.
 • Codzienne zarządzanie operacjami dotyczącymi realizowania dostaw.
 • Podstawowe składniki kosztów transportu.
 • Europejska polityka transportowa (obowiązujące przepisy, ustawy, procedury).
 • Transport materiałów niebezpiecznych (przepisy, zagrożenia).
 • Funkcjonalność Systemu Zarządzania Transportem (TMS).
Łącznie kurs obejmuje:
cztery moduły szkoleniowe ( 4 x 16 godz. lekc.) = 64 godziny lekcyjne
repetytorium ( 16 godzin lekcyjnych) = 16 godzin lekcyjnych
Razem: 80 godzin lekcyjnych
ZJAZD TEMAT LICZBA GODZIN
1 Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych
Supply Chain & Logistics Design
10
Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych c.d.
Supply Chain & Logistics Design
6
Transport
Transportation
4
2 Transport c.d.
Transportation
10
Transport c.d.
Transportation
2
Podstawy biznesu
Business Priniples
8
3 Podstawy biznesu c.d.
Business Principles
8
Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
2
Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji c.d.
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
10
4 Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji c.d.
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
4
Repetytorium 6
Repetytorium c.d. 10
Razem 80

Proces certyfikacji i egzaminy w ramach   Europejskiego  Systemu  Certyfikacji  Logistyków w Polsce prowadzi Jednostka Certyfikująca w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Logistyki i Magazynowania, która jest Krajową Organizacją Certyfikującą (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski i prowadzi proces certyfikacji na poziomie JUNIOR.
Szczegóły na temat Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków i procedury uzyskania certyfikatu opisano na stronach www.ilim.poznan.pl.

Jednostka Certyfikująca Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - ILiM w Poznaniu jest Krajową Organizacją Certyfikującą ( National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski. Prowadzi cały proces certyfikacji logistycznej na poziomie Junior oraz jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z egzaminami EJLog, czyli:

 • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na egzaminy,
 • pobieranie opłat za egzaminy,
 • wyznaczanie terminów egzaminów i miejsca ich przeprowadzenia,
 • przeprowadzanie egzaminów
 • informowanie o wynikach egzaminów, itd.

WAŻNA INFORMACJA!

Jednostka Certyfikująca w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Logistyki i Magazynowania wyznacza terminy egzaminów EJLog, które publikuje na stronie:
www.ilim.poznan.pl/oferta/european-junior-logistician-2/ejl-ceny-i-terminy-egzaminow-2017.html

W zakresie w/w procesu certyfikacji prosimy o kontakt z Kierownikiem Jednostki Certyfikującej ILiM:
Celina Manuszak – kontakt e-mail: jc@ilim.poznan.pl ; tel: 603 070 427


Copyrights © 2017-2018 CEL. Zrealizowane z przez BrandFriend.pl