ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM - POZIOM SENIOR

Kursy - Certyfikat ELA

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM - POZIOM SENIOR

pięć 2-dn. zjazdów, 100h lekcyjnych

Nowa edycja kursu!

Prowadzona wg nowych procedur certyfikacyjnych ESLog obowiązujących od stycznia 2017 roku.

ESlog - European Senior Logistician jest zaawansowanym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA) potwierdzającym kompetencje zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie logistyką. Kierowany jest do osób odpowiedzialnych za: planowanie, koordynację i kontrolę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz doradztwo logistyczne.

Posiadanie certyfikatu European Senior Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki poprzez przeprowadzenie przewodu certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association).

Certyfikat European Senior Logistician nadawany dożywotnio jest cenionym przez przedsiębiorstwa atutem nie tylko w "grze" o pracę, ale także przy planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

Cena kursu zawiera: przeprowadzenie zajęć, koszt przygotowania materiałów szkoleniowych z czterech modułów i ich edycji w wersji papierowej, koszt świadectwa ukończenia kursu, przerwy kawowe oraz lunch każdego dnia szkoleniowego.
Cena NIE ZAWIERA KOSZTÓW OPŁAT EGZAMINACYJNYCH.1


1Szczegółowy Cennik opłat egzaminacyjnych na poziom SENIOR znajduje się na stronie: https://www.ilim.poznan.pl/oferta/european-senior-logistician-2/esl-ceny-i-terminy-egzaminow-2017.html, obecnie to:
- za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych SENIOR wynosi: 400,00 zł netto + 23 %VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),
- za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 600,00 zł + 23 % VAT.
Koszt procesu certyfikacji dla 1 osoby na poziomie SENIOR obecnie wynosi: 2.600,00 zł netto + 23% VAT

Metryczka szkolenia

 • Poznań
 • pięć 2-dn. zjazdów, 100h lekcyjnych
 • A: 4800.00 PLN+ 23% VAT

Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. zaprasza na kurs

„ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM – poziom SENIOR”

wspomagający proces uporządkowania wiedzy logistycznej do wymaganej na poziomie SENIOR, odbywający się w 5 zjazdach weekendowych (sobota, niedziela), każdy zjazd trwający 20 godzin lekcyjnych. Czas trwania kursu wynosi: 100 godzin lekcyjnych.

Zakres kursu obejmuje pięć modułów szkoleniowych zgodnych ze standardami ELA i procedurą certyfikacyjną na poziomie SENIOR obowiązującą od stycznia 2017 r.

W RAMACH KURSU PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE MODUŁY

z obszarów obowiązkowych:
 • Podstawy biznesu / Business Principles 16 godzin lekcyjnych
 • Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych / Supply Chain & Logistics Design 20 godzin lekcyjnych
 • Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji / Demand, Production and Distribution Requirements Planning 16 godzin lekcyjnych
z obszarów obieralnych:
 • Transport / Transportation 16 godzin lekcyjnych
 • Obsługa Klienta / Customer Service 12 godzin lekcyjnych
repetytorium:
2x 10 godzin lekcyjnych
Podstawy Biznesu / Business Principles
moduł obowiązkowy, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Elementy analizy finansowej
 • Przygotowanie biznes planu
 • Zarządzanie cenami w przedsiębiorstwie
 • Strategiczna karta wyników
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie - rola struktur organizacyjnych
 • Wdrażanie strategii
 • Przywództwo w organizacji
 • Umiejętności komunikacyjne w zarządaniu personelem
Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych / Supply Chain & Logistics Design
moduł obowiązkowy, czas trwania: 20 godzin lekcyjnych
 • Doskonalenie procesów łańcucha dostaw:
  • analizowanie łańcucha dostaw za pomocą metody VSM
  • stosowanie technik wyszczuplających w celu identyfikacji możliwych ulepszeń procesowych
  • wymagań wdrożenia szczupłego i zwinnego łańcucha dostaw
  • wdrożenie logistyki zwrotnej
  • modelowanie procesów jako metoda doskonalenia łańcucha dostaw
  • techniki rozwiązywania problemów
  • model "Cost-to-Serve"
  • KPI w łańcuchu dostaw
  • testowanie funkcjonalności oprogramowania
  • wdrażanie programu ciągłego doskonalenia
 • Zarządzanie projektami w łańcuchach dostaw:
  • definiowanie zakresem projektu i zarządzanie nim
  • struktura zespołu projektowego i zarządzanie zespołem projektowym
  • kompetencje osób zarządzających projektami
  • metodyki zarządzania projektami
  • cykl życia projektu
  • stosowanie "phase-gate process" w innowacjach projektowych
  • zarządzanie kosztami projektu
  • zarządzania jakością w projekcie
Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji / Demand, Production and Distribution Requirements Planning
moduł z obszarów obieralnych, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
 • Proces zarządzania popytem
 • Metody prognozowania i zastosowania w praktyce
 • Różnica w planowaniu push/pull
 • Zapasy w planowaniu produkcji
 • Istota zapasu zabezpieczającego i sposób jego wyznaczania
 • Optymalizacja Planowania Zapotrzebowania Dystrybucji (DRP)
 • Cykl życia produktu w zarządzaniu zapasami
 • Analiza struktury zapasu i sposoby eliminacji zapasu nadmiernego
 • Zastosowanie Planowania Sprzedaży i Operacji (S&OP) w łańcuchu dostaw
 • Metody sterowania zapasami jako narzędzie optymalizacji zapasu
 • Zarządzanie Zapasami przez Dostawcę, istota i logika (VMI)
 • Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI) w zarządzaniu zapasami
 • Informatyczne wsparcie zarządzania zapasami (ITS) oraz planowanie popytu (APS)
Transport / Transportation
moduł z obszarów obieralnych, czas trwania : 16 godzin lekcyjnych
 • Działalność przedsiębiorstw transportowych na rynku. Analiza popytu i podaży na zasoby transportowe. Analiza wymagań dotyczących działań i jakości w zakresie transportu.
 • Czynniki środowiskowe w zakresie działalności transportowej. Ocena wpływu czynników środowiskowych na działania w zakresie transportu. Planowanie działań odpowiadających czynnikom środowiskowym.
 • Zasady i techniki zabezpieczania ładunków i wyposażenie środków transportu.
 • Transport międzynarodowy ze szczególnym uwzględnieniem transportu multimodalnego.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu transportem.
 • Identyfikacja i wybór dostawców usług w sektorze TSL.
 • Koszty w transporcie. Opcje finansowania. Ocena kosztów i wartości dodanej.
 • Social responsibility i podstawowe przepisy prawne obowiązujące przy realizacji operacji transportowych.
 • Narzędzia IT i możliwości ich zastosowania w zakresie działań transportowych.
Obsługa Klienta / Customer Service
moduł z obszarów obieralnych, czas trwania : 12 godzin lekcyjnych
 • Etapy procesu zakupu klientów
 • Istota i elementy obsługi klienta
 • Proces obsługi klienta i jego etapy
 • Standaryzacja procesu obsługi klienta
 • Jakość obsługi klienta i możliwość jej pomiaru
 • Wdrażanie polityki obsługi klienta
 • Istota i wykorzystanie systemów CRM
Łącznie kurs obejmuje:
pięć modułów szkoleniowych ( 1x 20h; 3x 16h; 1x 12h) = 80 godzin lekcyjnych
repetytorium ( 2x 10h) = 20 godzin lekcyjnych
Razem: 100 godzin lekcyjnych
ZJAZD TEMAT LICZBA GODZIN
1 Projektowanie łańcuchów dostaw i rozwiązań logistycznych
Supply Chain & Logistics Design
10
Projektowanie łańcuchów dostaw i rozwiązań logistycznych c.d.
Supply Chain & Logistics Design
10
2 Transport
Transportation
10
Transport c.d.
Transportation
6
Repetytorium 4
3 Podstawy biznesu
Business Principles
10
Podstawy biznesu c.d.
Business Principles
6
Obsługa Klienta
Customer Service
4
4 Obsługa klienta c.d.
Customer Service
8
Popyt, produkcja i planowanie wymagań dystrybucji
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
2
Popyt, produkcja i planowanie wymagań dystrybucji c.d.
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
10
5 Popyt, produkcja i planowanie wymagań dystrybucji c.d.
Demand, Production and Distribution Requirements Planning
4
Repetytorium 6
Repetytorium c.d. 10
Razem 100

Proces certyfikacji i egzaminy w ramach   Europejskiego  Systemu  Certyfikacji  Logistyków w Polsce prowadzi Jednostka Certyfikująca w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, która jest Krajową Organizacją Certyfikującą (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski i prowadzi proces certyfikacji na poziomie SENIOR.
Szczegóły na temat Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków i procedury uzyskania certyfikatu opisano na stronach www.ilim.poznan.pl.

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz - ILiM w Poznaniu jest Krajową Organizacją Certyfikującą (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski. Prowadzi cały proces certyfikacji logistycznej na poziomie Senior oraz jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z egzaminami ESLog, czyli:

 • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na egzaminy,
 • pobieranie opłat za egzaminy,
 • wyznaczanie terminów egzaminów i miejsca ich przeprowadzenia,
 • przeprowadzenie egzaminów,
 • informowanie o wynikach egzaminów, itd.

WAŻNA INFORMACJA!

Jednostka Certyfikująca w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania wyznacza również terminy egzaminów ESLog, które publikuje na stronie:
http://www.ilim.poznan.pl/oferta/european-senior-logistician-2/esl-ceny-i-terminy-egzaminow-2017.html

W sprawie procesu certyfikacji i egzaminów ESLog prosimy kontaktować się z Kierownikiem Jednostki Certyfikującej Sieci Badawczej Łukasiewicz - ILiM:
Celina Manuszak – kontakt e-mail: jc@ilim.poznan.pl ; tel: 603 070 427


Copyrights © 2017-2018 CEL. Zrealizowane z przez BrandFriend.pl