Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom Junior

Kursy - Certyfikat ELA

Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom Junior

cztery 2-dn. zjazdy, 80h lekcyjnych

Nowa edycja kursu!

Według procedur certyfikacyjnych EJLog obowiązujących od stycznia 2017 roku.

Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) to dokument honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które należą do wspomnianego Stowarzyszenia. Certyfikat jest świadectwem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jego posiadacza w zakresie logistyki na poziomie JUNIOR.

EJlog- European Junior Logistician jest podstawowym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA) potwierdzającym kompetencje zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie logistyką. Kierowany jest do osób podejmujących działania decyzyjne na poziomie operacyjnym (kierownicy „pierwszej linii”).

Uzyskanie certyfikatu EJLog pokazuje pracodawcom ścieżkę zawodową, jaką chce podążać posiadacz certyfikatu, wspiera jego awans zawodowy oraz daje wyróżnienie na rynku pracy.

Cena zawiera: przeprowadzenie zajęć, koszt przygotowania materiałów szkoleniowych z czterech modułów i ich edycji w wersji papierowej, koszt świadectwa ukończenia kursu, przerwy kawowe oraz lunch każdego dnia szkoleniowego. Cena ta NIE ZAWIERA KOSZTÓW OPŁAT EGZAMINACYJNYCH.

Szczegółowy Cennik opłat egzaminacyjnych na poziom JUNIOR znajduje się na stronie: http://www.ilim.poznan.pl/oferta/european-junior-logistician/ejl-ceny-i-terminy-egzaminow.html, obecnie to:

 • za przystąpienie do każdego z egzaminów w obszarze kompetencji zawodowych JUNIOR wynosi: 280,00 zł netto + 23 %VAT za każdy z egzaminów (powtarzanie lub przystąpienie do dodatkowego egzaminu wymaga ponownego wniesienia opłaty),
 • za przystąpienie do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przed Głównym Oceniającym lub jego Zastępcą: 550,00 zł + 23 % VAT.
  Koszt procesu certyfikacji dla 1 osoby na poziomie JUNIOR obecnie wynosi: 1.670,00 zł netto + 23% VAT (ceny aktualne na dz. 21.07.2017r.)

 • Metryczka szkolenia

  • Poznań
  • cztery 2-dn. zjazdy, 80h lekcyjnych
  • A: 3200.00 PLN+ 23% VAT

  Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. zaprasza na kurs „ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM – poziom JUNIOR” edycja październik - listopad 2017r. jako kurs wspomagający proces uporządkowania wiedzy logistycznej, odbywający się w 4 zjazdach weekendowych (sobota, niedziela), każdy zjazd trwający 20 godzin lekcyjnych. Czas trwania kursu wynosi: 80 godzin lekcyjnych.

  Zakres kursu obejmuje cztery moduły szkoleniowe zgodne ze standardami ELA i procedurą certyfikacyjną na poziomie JUNIOR obowiązującą od stycznia 2017 r.

  W RAMACH KURSU PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE MODUŁY

  z obszarów obowiązkowych:
  • Podstawy biznesu / Business Principles 16 godzin lekcyjnych
  • Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych / Supply Chain & Logistics Design 16 godzin lekcyjnych
  z obszarów obieralnych:
  • Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji / Demand, Production and Distribution Requirements Planning 16 godzin lekcyjnych
  • Transport / Transportation 16 godzin lekcyjnych
  repetytorium:
  16 godzin lekcyjnych
  Podstawy Biznesu / Business Principles
  moduł obowiązkowy, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
  • Podstawy zarządzania strategicznego
  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • Elementy analizy finansowej
  • Zarządzanie efektywnością i wydajnością
  • Podstawy komunikacji interpersonalnej
  • Zarządzanie zmianą w organizacji
  • Podstawy planowania marketingowego
  • Instrumenty strategii marketingowej
  Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych / Supply Chain & Logistics Design
  moduł obowiązkowy, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
  • Kompromisy w łańcuchu dostaw (ang. trade-off).
  • Łańcuch dostaw i łańcuch wartości.
  • Wpływ zmienności popytu na łańcuch dostaw.
  • Podstawy koncepcji szczupłego zarządzania (ang. Lean Management).
  • Sposoby obliczania całkowitych kosztów łańcucha dostaw.
  • System Zarządzania Jakością.
  • Scenariusze biznesowe.
  • Typy danych i informacji wykorzystanych przez organizacje.
  • Modele referencyjne procesów.
  • Obsługa dokumentacji procesowej.
  • Narzędzia do zarządzania projektami.
  Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji / Demand, Production and Distribution Requirements Planning
  moduł z obszarów obieralnych, czas trwania: 16 godzin lekcyjnych
  • Obliczanie czasów cykli uzupełniania zapasu w łańcuchach dostaw.
  • Tworzenie i aktualizacja Bill of Materials (BOM), Bill of Labour (BOL).
  • Koncepcja Available to Promise (ATP).
  • Techniki planowania.
  • Przypisanie dostępnych produktów do zamówień klientów.
  • Metody prognozowania popytu.
  • Analiza klasyfikacji asortymentu ABC.
  • Wykorzystanie modeli uzupełniania zapasów.
  • Tworzenie raportów o pokryciu i rotacji zapasów.
  • Raporty wiekowania zapasów.
  • Strategie optymalizacji zapasów.
  • Funkcjonalności systemów informatycznych w obszarze planowania.
  Transport / Transportation
  moduł z obszarów obieralnych, czas trwania : 16 godzin lekcyjnych
  • Proces realizacji zamówienia – tworzenie dokumentacji transportowej, szacowanie kosztów realizacji zamówienia, określenie warunków dostawy.
  • Harmonogramowanie i planowanie tras.
  • Proces zaopatrzenia w transporcie.
  • Codzienne zarządzanie operacjami dotyczącymi realizowania dostaw.
  • Podstawowe składniki kosztów transportu.
  • Europejska polityka transportowa (obowiązujące przepisy, ustawy, procedury).
  • Transport materiałów niebezpiecznych (przepisy, zagrożenia).
  • Funkcjonalność Systemu Zarządzania Transportem (TMS).
  Łącznie kurs obejmuje:
  cztery moduły szkoleniowe ( 4 x 16 godz. lekc.) = 64 godziny lekcyjne
  repetytorium ( 16 godzin lekcyjnych) = 16 godzin lekcyjnych
  Razem: 80 godzin lekcyjnych
  ZJAZD DATA TEMAT LICZBA GODZIN
  1 14.10.2017 Podstawy Biznesu
  Business Principles
  10
  15.10.2017 Podstawy Biznesu
  Business Principles c.d.
  6
  Transport
  Transportation
  4
  2 28.10.2017 Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji
  Demand, Production and Distribution Requirements Planning
  10
  29.10.2017 Popyt, Produkcja i Planowanie Wymagań Dystrybucji
  Demand, Production and Distribution Requirements Planning
  6
  Transport
  Transportation c.d.
  4
  3 04.11.2017 Transport
  Transportationc.d.
  8
  Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych
  Supply Chain & Logistics Design
  2
  05.11.2017 Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych
  Supply Chain & Logistics Design c.d.
  10
  4 18.11.2017 Projektowanie Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych
  Supply Chain & Logistics Design c.d.
  4
  Repetytorium 6
  19.11.2017 Repetytorium c.d. 10
  Razem 80

  Proces certyfikacji i egzaminy w ramach   Europejskiego  Systemu  Certyfikacji  Logistyków w Polsce prowadzi Jednostka Certyfikująca  w Instytucie Logistyki i Magazynowania, która jest Krajową Organizacją Certyfikującą (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski i prowadzi proces certyfikacji na poziomie JUNIOR.
  Szczegóły na temat Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków i procedury uzyskania certyfikatu opisano na stronach www.ilim.poznan.pl.

  Jednostka Certyfikująca ILiM w Poznaniu jest Krajową Organizacją Certyfikującą ( National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski. Prowadzi cały proces certyfikacji logistycznej na poziomie Junior oraz jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z egzaminami EJLog, czyli:

  • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na egzaminy,
  • pobieranie opłat za egzaminy,
  • wyznaczanie terminów egzaminów i miejsca ich przeprowadzenia,
  • informowanie o wynikach egzaminów, itd.

  WAŻNA INFORMACJA!

  Jednostka Certyfikująca w Instytucie Logistyki i Magazynowania wyznacza terminy egzaminów EJLog planowane w 2017 roku, które publikuje na stronie:
  www.ilim.poznan.pl/oferta/european-junior-logistician-2/ejl-ceny-i-terminy-egzaminow-2017.html

  Najbliższe terminy egzaminów European Junior Logistician przeprowadzane przez Jednostkę Certyfikującą ILiM odbywać się będą podczas sesji egzaminacyjnej w dniach: 25.11.2017r. oraz 02.12.2017r. W zakresie w/w procesu certyfikacji prosimy o kontakt z Kierownikiem Jednostki Certyfikującej ILiM: mgr inż. Zbyszko Krojenka – kontakt e-mail: jc@ilim.poznan.pl ; tel: 61 850 49 83 lub 61 850 49 84.

  
  Copyrights © 2017 CEL. Zrealizowane z przez BrandFriend.pl