DZIAŁALNOŚĆ

O nas
to rok powstania
Centrum Edukacji Logistycznej
godzin szkoleniowych zrealizowaliśmy dla naszych Klientów
pracowników ukończyło nasze kursy i szkolenia
specjalistów prowadziło dla Was wykłady

Działalność

Oferujemy szkolenia (1- 2 dniowe) i kursy (8-10 dniowe) z zakresu szeroko pojętej logistyki prowadzone w formie otwartej (klienci indywidualni) i dedykowanej (klienci zbiorowi).

Logistyka – to dziedzina wiedzy, która dostarcza skuteczne rozwiązania i narzędzia do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym we współczesnym ekosystemie gospodarczym. Na zglobalizowanym i zelektronizowanym rynku przedsiębiorstwa muszą stosować zasady logistyki aby skutecznie rywalizować ze światową konkurencją. W polskich przedsiębiorstwach zwłaszcza małych i średnich obserwuje się deficyt kompetencji logistycznych zwłaszcza w procesach zarządzania łańcuchami dostaw i obsługi klienta. Taka sytuacja stwarza konieczność doszkalania się, w zakresie skutecznej obsługi łańcuchów dostaw w tym końcowych klientów z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych. Skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej może być tym czynnikiem, który pomoże Państwu, poprawić swoją pozycję na globalnym, elektronicznym rynku.

Zapewniamy profesjonalną kadrę wykładowców – pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki, uczelni wyższych oraz własnych specjalistów, dysponujących rozległą wiedzą praktyczną i teoretyczną z szeroko pojętej logistyki.

Nasze kursy zgodne ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) wspomagają proces uporządkowania i uzupełnienia wiedzy logistycznej do wymaganej na poziomie JUNIOR oraz SENIOR. Odpowiednio certyfikaty EJLog i ESLog stanowią potwierdzenie Państwa kwalifikacji w dziedzinie logistyki i honorowane są we wszystkich krajach UE. Nadawane są indywidualnie przez ELA i rejestrowane w siedzibie stowarzyszenia w Brukseli na podstawie zdanych egzaminów przeprowadzanych przez Jednostkę Certyfikującą przy Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania.

Szkolenia otwarte

Prezentowane na naszych stronach programy dadzą Państwu pogląd na temat zakresu merytorycznego naszych szkoleń.

Oferujemy Państwu pakiet otwartych szkoleń z zakresu szeroko pojętej logistyki, opartych na sprawdzonych w wieloletniej praktyce programach szkoleniowych odpowiadających standardom stawianym przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (ELA) oraz wymaganiom współczesnej cyfrowo transformującej się gospodarki.

Terminarz realizacji szkoleń elastycznie dostosowujemy do zgłaszanych potrzeb naszych klientów.

Szkolenia dedykowane

Służymy pomocą w zakresie analizy potrzeb firmy odnośnie szkolenia kadr w dziedzinie logistyki.

Proponujemy przeprowadzenie w Państwa firmach szkoleń dedykowanych (zamkniętych), opartych na zmodyfikowanych programach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Służymy pomocą w zakresie zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych firmy w dziedzinie logistyki.

Ceny szkoleń dedykowanych jak również terminy są każdorazowo negocjowane ze zleceniodawcą.

Nasze osiągnięcia

W 2001r. powołaliśmy jedyną w Polsce Wyższą Szkołę Logistyki – trzyletni licencjat. W październiku 2005r. nasza Wyższa Szkoła Logistyki uzyskała pozwolenie z MEN na studia magisterskie.

Całość działalności edukacyjnej prowadzonej przez nas została zauważona i doceniona, co znalazło swój wyraz we wrześniu 2001 r., gdy Unia Wielkopolan przyznała naszej Spółce certyfikat „Wielkopolska Jakość”.

W 2007 roku otrzymaliśmy także Dyplom z rąk Ministra Rozwoju Regionalnego za wzorową realizację projektu europejskiego związanego ze szkoleniami dla MŚP pod tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka.

Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. w Poznaniu utworzone zostało 23 września 1997 roku i działa na podstawie wpisu do KRS nr 0000009547 oraz zaświadczenia Kuratora Oświaty w Poznaniu o wpisie do ewidencji placówek oświatowych nr 114/93 z dnia 01.06.1998r.

Od kwietnia 2010r. posiadamy również wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.30/00138/2010