Rezerwacja szkolenia

Terminy szkolenia oraz zapłaty zostaną ogłoszone po zebraniu minimum 8 chętnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6 (dalej: CEL),
  2. Koordynatorem ochrony danych w CEL jest: Jan Antczak, j.antczak@cel.jms.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rezerwacji w serwisie internetowym: www.cel.jms.pl,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zrealizowania rezerwacji, z uwzględnieniem okresu koniecznego do rozpoznania reklamacji oraz wykonania prawa do odstąpienia od umowy,
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres Administratora
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym skorzystania z Serwisu Internetowego.