WYBRANI TENERZY CEL

O nas
Prof. ndzw. dr hab. inż.

Bogusław Śliwczyński

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie doboru strategii operacyjnej, organizacji systemów zarządzania i controllingu, a także racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji.

Konsultant i trener kadry kierowniczej dla ponad 1000 przedsiębiorstw wielu branż i sektorów gospodarki, w tym: motoryzacyjnej (m.in. Volkswagen, Volvo, Fiat, Lear Co), energetycznej (m.in. PKN Orlen, LOTOS, Zespół Elektrowni PAK), wydobywczej (m.in. Kompania Węglowa, KGHM), logistycznej (m.in. Panopa Logistik, Ponetex Logistic, Schenker), handlowej (m.in. Grupa Metro, Tesco, Intermarche, Castorama, Rossmann), produkcyjnej (m.in. Alcatel-Lucent, Ruukki, Hochland, Stalexport, Zentis).

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu oraz kierownik Katedry Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Kierownik studiów podyplomowych ‘Menedżer Logistyki’ oraz wykładowca wielu uczelni wyższych w Polsce. Autor ponad 80 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki, w tym książek "Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu", "Planowanie logistyczne" i "Controlling w zarządzaniu logistyką".

Prof. dr hab.

Maciej Stajniak

Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kierownik Katedry Podstaw Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki. Główny Specjalista ds. Logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Kieruje projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates) odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią.

Autor podstawy programowej dla zawodu Technik Spedytor.

Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Autor i współautor wielu książek, podręczników oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu.

Dr hab. inż.

Piotr Cyplik

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Dr nauk technicznych, długoletni pracownik i współpracownik Centrum Edukacji Logistycznej i Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Prorektor w Wyższej Szkole Logistyki oraz wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wykonawca i kierownik lub główny wykonawca wielu projektów konsultingowych z zakresu reorganizacji procesów logistycznych. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zapasami, zarządzania produkcją i szeroko rozumianej logistyki. Główny wykonawca projektów POLLOCO, NEDLOG i lot4eng.com w zakresie wdrażania e-learningu w obszarze Logistyki. Trener z zakresu zarządzania zapasami, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania logistyką, zarządzania produkcją, Lean Management, Theory of Constrains, Logistyki i dystrybucji itp.

Asesor ECBL (European Board for Certyfication In Logistics) przy Polskiej Jednostce Certyfikującej znajdującej się w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Dr inż.

Michał Adamczak

Pracownik naukowy i dydaktyczny Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce zarządzania, zapasami, zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania produkcją. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia analizy danych logistycznych, analizę statystyczną, modelowanie i symulacje procesów.

Członek zespołów realizujących krajowe projekty badawcze oraz międzynarodowe projekty szkoleniowe. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu logistyki. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych ww. problematyce, a także kilku programów stażowych, których celem jest łączenie świata nauki ze światem biznesu.

Trener i konsultant z zakresu logistyki. Prowadzi szkolenia z zakresu: zarządzania zapasami, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania sieciami logistycznymi. Realizator kilkunastu projektów konsultingowych dla firm handlowych i produkcyjnych. W ramach działań szkoleniowych i konsultingowych współpracował m.in. z : Kulczyk Tradex Sp. z o.o. LFP Sp. z o.o., RYWAL RHC Sp. z o.o., Instalcompact Sp. z o.o., Auchan Polska Sp. z o.o., Rossmann SDP Sp. z o.o.

Dr

Sylwia Konecka

Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu logistyki, zarządzania logistycznego, zarządzania logistyką, zarządzania łańcuchem dostaw, ryzyka w systemach logistycznych, organizacji i funkcjonowania transportu, ekonomiki transportu, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Od 7 lat szkoleniowiec z „Podstaw zarządzania w logistyce” i „Zarządzania łańcuchem dostaw” w ramach kursu przygotowującego do egzaminów niezbędnych do uzyskania certyfikatu „European Junior Logistician”. Także w ramach szkoleń dedykowanych z zakresu zarządzania logistyką, kosztów logistyki. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Wykonawca kilkunastu projektów badawczych, uczestniczka wielu polskich i międzynarodowych konferencji bądź warsztatów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Autorka ponad 40 artykułów w czasopismach takich jak: Logistyka, LogForum oraz rozdziałów w monografiach i podręcznikach.

Dr

Paweł Romanow

Doktor nauk ekonomicznych; absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest adiunktem w Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu z przedmiotów: "Organizacja i ekonomika transportu"; „Transport i spedycja w handlu krajowym i międzynarodowym”. Konsultant i wykładowca z zakresu transportu i spedycji w Centrum Edukacji Logistycznej. Specjalizuje się w zakresie zarządzania transportem w łańcuchach dostaw, również a aspekcie procesu zmian zachodzących w sektorze usług TSL. Współwykonawca wielu projektów konsultingowych. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu. Jest także rzeczoznawcą do spraw programów nauczania i profili kształcenia ogólno-zawodowego oraz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: technik spedytor oraz technik logistyk, a także profilach kształcenia ogólno-zawodowego. Jest również autorem materiałów dydaktycznych z zakresu „Podstawy spedycji i transportu”, „Wybrane zagadnienia z zarządzania działalnością spedycyjną”; prowadzi też działalność edukacyjną w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego oraz wykłada na kursach przygotowujących przewoźników drogowych do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Mgr inż.

Jerzy Majewski

Absolwent Politechniki Poznańskiej, specjalność projektowanie procesów technologicznych, doświadczenie z pracy w przemyśle przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych. Pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania, wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki, Szkole Głównej Handlowej oraz CEL-u.

Nadzoruje, koordynuje i realizuje wdrożenia w zakresie wykorzystania standardowych etykiet logistycznych w wielu dużych sieciach handlowych. Uczestniczy w projekcie dot. harmonizacji etykiet w Polsce, konsultant zagadnień harmonizacji na poziomie europejskim.

Mgr inż.

Andrzej Zybert

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu – Katedra Logistyki. Konsultanti wykładowca w CEL od 1997 roku. Członek kapituły „Operator Logistyczny Roku – innowacje dla logistyki”.

Autor wielu materiałów szkoleniowych, podręczników i kursów zawodowych z zakresu zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem. Bogate praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie licznych projektów, doradztwa , prac konsultingowych i szkoleniowych m.in. w takich firmach jak: Kompania Piwowarska „Lech Browary Wielkopolski” w Poznaniu, PKN Orlen S.A. w Płocku, - Poczta Polska Centrum Logistyki Warszawa, Nobiles Ltd Włocławek, - Grupa Lotos S.A., - Philip Morris Polska S.A. , Alima Gerber w Rzeszowie , Wavin Metalplast – Buk Sp. z o.o. oraz wielu innych.

Dr inż.

Ireneusz Fechner

Dr inż. Ireneusz Fechner jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, doktorem nauk technicznych. Specjalizuje się w problematyce zarządzania łańcuchem dostaw, centrów logistycznych i magazynowych oraz usług logistycznych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne oraz znaczący dorobek publikacyjny. Jest autorem trzech oraz współautorem dwudziestu książek i monografii poświęconych różnym aspektom logistyki. Opublikował ponad 80 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Należał do grupy współzałożycieli Wyższej Szkoły Logistyki a w latach 2001 – 2018 pełnił funkcje Kanclerza.

W 2011 roku portal Pracujwlogistyce.pl wyróżnił go tytułem „Giganta logistyki”, a czasopismo Logistyka i Jakość zaliczyło do „Stu twarzy polskiej logistyki”.